Eske Kaths udsmykning til landsretssalen i Kolding er på mange måder en videreførelse af hans væginstallation fra 2012 til receptionen udenfor samme retssal. Hvor udsmykningen i receptionen består af bunker af kulørte huse, der trods deres kaotiske sammenfiltringer støtter og stabiliserer hinanden, så består Kaths nye udsmykning af fire store, vidtstrakte landskabsmalerier. Malerierne har samme form som retssalens vinduer, der på grund af deres høje placering leverer rigeligt med dagslys, men til gengæld tilbyder begrænset udsyn og udsigt. Malerierne indtager således retssalen som en art parallelle vinduer til en verden udenfor, som åbninger til mental flugt og refleksion.

Et øjebliks nærhed
”For almindelige mennesker vil mødet med retssalen kulminere med et meget hårdt tidspunkt i deres liv. For mig har det været afgørende, at kunsten i rummet ikke er aggressiv, for opmærksomhedskrævende eller stresset. Den skal i stedet tilbyde et øjebliks nærhed, hvor man for en kort stund kan lade sindet flygte fra den pressede situation. Ud mod horisonten,” udtaler Eske Kath.

Helhed og indføling
Maleriserien i landsretssalen komplementerer Eske Kaths udsmykning i den tilstødende reception. Her har Kath skabt de farverige huse som individer, der nok befinder sig i et kaotisk system, men som alligevel har en rolle og et ansvar for, at fællesskabet ikke vælter. De nye malerier tolker kunstneren som de landskaber, husene kommer fra, eller som de er ved at slå sig ned i. Bjergtoppe, hav, planter og klitter er nogle af de naturelementer, Kath antydningsvist har tilføjet sine landskaber, der med deres gennemgående horisontlinje og næsten monokrome fremtoning skaber ro og balance i retssalen. Netop Kaths farvebrug formår ligeledes at binde rummet sammen. Tilsammen dækker malerierne hele farvecirklen, hvilket tilføjer en underfundig fornemmelse af døgnrytme i billederne.

”Eske Kath har ikke bare frembragt en udsmykning, der i højere grad end tidligere binder retsbygningen sammen. Han har samtidig, og vel at mærke med suveræn indføling, formået at lytte til den i sagens natur hårde og til tider dystre dagligdag, der kendetegner en retssal. I sin rette form og på det rette sted kan og skal kunsten kunne tilbyde et parallelt rum, et helle fra hverdagens strabadser. Det har Eske Kath forløst på bedste vis i landsretssalen i Kolding,” siger bestyrelsesformand i Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt.

Vestre Landsrets præsident, Helle Bertung, er meget glad for Ny Carlsbergfondets seneste donation til landsretten. ”Vi er taknemmelige for den vellykkede udsmykning af retssalen på bitingstedet i Kolding. Det er vigtigt, at vores retslokaler opleves som imødekommende og trygge at opholde sig i. Det er i retssalene, at tvister om alle livets forhold finder deres løsning, og det er i retssalene, at forbrydelser blotlægges og straffes, og her den uskyldige frikendes. De mennesker, der kommer her, skal møde tidssvarende og velfungerende rammer. God samtidskunst er i høj grad med til at skabe disse rammer.”

Om Eske Kath
Eske Kath (f. 1975) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademiet i 2003 og bor og arbejder skiftevis i København og New York. Hans værker er repræsenteret på en lang række museer og samlinger i ind- og udland. Karakteristisk for hans værker er hans eksperiment med form, flader, figuration og ikke mindst farver. Malerierne består ofte af klart afgrænsede figurationer og ornamenter i kraftige farver. Overvældende er også hans motiver, som ved første øjekast synes at trodse tyngdekraften. Kaotiske landskaber og komplekse bunker af huse, som alligevel finder en balance og et tyngdepunkt gennem Kaths fornemmelse for komposition og farvesammensætning.