Billedkunstner Finn Thybo Andersen har rejst landet rundt med sit kamera for at dokumentere Poul Gernes’ mange udsmykninger. Projektet resulterede i en udgivelse, der er udkommet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Med sine 599 illustrationer og seks kapitler fungerer Broget ko har mange plettersom en kunstnermonografi såvel som en praktisk guide til en tur i Gernes’ sko.

Kunstneren blev født i 1927 på Frederiksberg og begyndte at male i en tidlig alder. Med inspiration fra avantgardens abstrakte tendenser, psykologisk farvelære og den ornamentale folkekunst udviklede Gernes sin naivistiske og farvestrålende æstetik, der kom til at pryde alt fra svømmehaller og hospitaler til forlag og fonde. Alle kender Palads Teatret, og mange kender Herlev Hospital, men få ved hvor mange kunstneriske spor, Poul Gernes egentlig satte i det offentlige rum, fortæller Finn Thybo Andersen.

Han lod sig heller ikke begrænse til ét medie og kastede sig ud i møbeldesign, tapeter og arkitektur med ønsket om at integrere billedkunsten med hverdagen. ”Kunst, der ikke er brugskunst, er ikke kunst” var således både titlen på et interview med Gernes fra 1986, som er gengivet i bogen, og mottoet for Gernes’ praksis efter 1970, ifølge Finn Thybo Andersen:

”Fra 1969 indledte Gernes sin sociale periode med 26 års produktion af ca. 180 stedsspecifikke udsmykninger udført på skoler, fabrikker og institutioner over hele landet, intet var for stort eller småt. Gernes arbejdede ud fra en stærk etisk fordring, der krævede, at kunsten skulle væk fra de elitære institutioner og ud i hverdagen, hvor folk arbejder og færdes. Den omfattende udsmykningsproduktion er et radikalt og konsekvent eksempel på at realisere dette ideal.”

Broget ko har mange pletter består af to dele. Hvor den første er viet til essays, samtaler og interviewet med Gernes, er den anden del opbygget som en geografisk kunstguide, inddelt i afsnit efter landsdele for at anskueliggøre udsmykningernes spredning i Danmark.