Øregaard Museum kaster for tiden tiltrængt lys over Astrid Holm (1876-1937). ”Astrid Holm & Co.”, som er titlen på såvel udstilling som bog, stiller skarpt på en gruppe kvindelige kunstnere, der med Holm som det centrale omdrejningspunkt satte markant præg på den danske kunstscene de første par årtier af det 20. århundrede, men som siden har levet en skyggetilværelse i dansk kunsts historie. Kunsthistoriker og modernismeekspert Hanne Abildgaard har skrevet bogen, der på baggrund af støtte fra Ny Carlsbergfondet fremlægger resultaterne af et omfattende forskningsarbejde.

Astrid hvem?

Henri Matisse fik stor betydning for de unge, fremadstormende kunstnere i Skandinavien i begyndelsen af det 20. århundrede. Hans malerskole i Paris var trækplaster for både svenske og norske kunstnere, men Astrid Holm var den eneste danske elev, der følte sig så overbevist, at hun introducerede fauvismens skelsættende kunstsyn på den danske kunstscene.

Efter sin gennembrudsudstilling på Den Frie i 1913 fortsatte Astrid Holm med at hente inspiration i udlandet. Rejser til Italien, Frankrig og Vestindien satte spor i hendes progressive, kunstneriske udtryk og gjorde hende til en både særegen og central skikkelse på den hjemlige kunstscene. Men udsynet og de kunstneriske kvaliteter til trods måtte hun arbejde hårdt for at få fodfæste i det mandsdominerede kunstmiljø. I 1916 var hun medstifter af fagorganisationen Kvindelige Kunstneres Samfund, ti år efter arrangerede hun ”Nordiske kvindelige Kunstneres Udstilling”, og frem til sin død forblev hun en væsentlig stemme i debatten om kvindelige kunstneres vilkår og muligheder. Arbejdet i kulisserne fyldte mere og mere, og fra 1919 fungerede Holm primært som leder og underviser, dels på Kunstnernes Statsstøttede Croquisskole, som hurtigt blev et væsentligt samlingssted for skandinaviske modernister, og dels på en nyoprettet væverskole på Kunstakademiet

”Astrid Holm & Co.”

Astrid Holms nære samarbejde med kollegaerne Ebba Carstensen, Vera Nilsson og Juliana Sveinsdottir får særlig opmærksomhed i den aktuelle udstilling på Øregaard Museum. Med godt 80 værker former udstillingen sig som en kollektiv fortælling om denne tætte kreds af kvindelige kunstnere med Holm som det absolutte centrum. Udstillingen tegner således de fire kunstneres individuelle egenart op, ligesom den peger på de forbindelser, der kan trækkes imellem dem.

Ny Carlsbergfondet har støttet bogen, der er skrevet af Hanne Abildgaard, og som præsenterer resultaterne af hendes store forskningsarbejde. Med ny og detaljeret viden om Astrid Holm og hendes kvindelige kunstnerkammerater har målet med bogen først og fremmest været at sikre Holm og hendes kvindelige kollegaer en varig indskrivning i dansk kunsthistorie. I den forbindelse fremlægger bogen også detaljeret dokumentation for strukturelle og kønspolitiske forhold under kvindernes uddannelse på Kunstakademiet og deres kamp for en plads på den danske kunstscene.