Black Box / Chambre Noire (2005) af den sydafrikanske kunstner William Kentridge står som et markant nybrud i kunstnerens livsværk. Værket består af filmoptagelser, kinetiske objekter, tegninger samt et mekanisk teater i miniature og markerer en øget sammenfletning af kunstnerens interesse for teater, opera og kunst, hvilket også præger Kentridges efterfølgende værkproduktion. Black Box / Chambre Noire anses derfor som et af kunstnerens hovedværker, og med støtte fra Ny Carlsbergfondet indgår det nu i Louisianas faste samling.

Et processuelt værk

Værkets rige og flerlagede natur skyldes kunstnerens særlige værkproces, hvor tegninger, arkivfotografier og filmuddrag fra den tyske kolonitid væves sammen med kunstnerens egne filmoptagelser fra Sydvestafrika (nu Namibia).  Genanvendelsen af materialer skaber et processuelt værk, hvori fortidens spor oplagres. Black Box / Chambre Noire manifesterer derfor sin egen uundgåelige historie, og de mange lag af betydning blotlægges for beskueren.

Erindring og sorg

Som det ofte gør sig gældende hos Kentridge, spiller erindring en central rolle i værket.  Black Box / Chambre Noire undersøger, hvordan subjektive erindringer er formet af historiens store fortællinger. Kentridge cirkulerer om den tyske koloniale tilstedeværelse i Afrika og især den tyske massakre af Herero-stammen i Sydvestafrika i 1904, en begivenhed der af mange betragtes som det første folkemord i det tyvende århundrede. Kentridge behandler denne historiske begivenhed ved hjælp af blandt andet Freuds begreb Trauerarbeit (sorgarbejde), som ifølge Freud er den naturlige psykologiske mekanisme til håndtering af traume og smertefulde tab. Black Box / Chambre Noire udforsker de vanskeligheder, der er forbundet med at repræsentere historisk traume og rekonstruere historiske begivenheder gennem linsen af en bestemt tid, sted og politik. Værket problematiserer således simple historiske konstruktioner som fortid og nutid, offer og gerningsmand, teater og beskuer.

Om kunstneren

William Kentridge er født i 1955 i Johannesburg, hvor han fortsat bor og arbejder. Kentridge har udstillet over hele verden og er repræsenteret i en række af verdens største museumssamlinger, b.la. Metropolitan Museum of Art (New York), San Francisco Museum of Modern Art, Honolulu Museum of Art, Tate Modern (London) Museum of Contemporary Art (Chicago) og Museum of Modern Art (New York). Louisiana præsenterede den første store soloudstilling med Kentridge i Skandinavien i 2017.