Johan Rohde (1856-1935) var et multitalent, der kastede sig over opgaver af meget forskellig karakter. Hans indsats inden for maler-, sølvsmede- og møbelkunsten havde skelsættende betydning. Rohde var en perfektionist, og hans skitsebøger vidner om et tålmodigt kunstnertemperament. Netop Rohdes kunstneriske processer og overvejelser får man et sjældent indblik i med sommerens Hjørneudstilling.

Samlet i en udstilling

For første gang er det nu muligt at se en stor samling af bl.a. Rohdes tegninger, skitsebøger, dagbøger, brevuddrag og værker samlet i én udstilling. Flere af effekterne er nyerhvervelser, der er doneret af Ny Carlsbergfondet. Blandt de nyerhvervede tegninger findes en række ansigtsstudier af Rohdes malerkollegaer Ludvig Find, Gad F. Clement og Carl Frydensberg. Rohde brugte skitserne i arbejdet med værket Tre portrætter, (1892), som museet erhvervede i 1970.  Museet rummer i forvejen en righoldig samling af Rohdes værker, hvoraf nogle vil kunne ses i udstillingen.

Kunstnerovervejelser

På det kunstpolitiske område markerede Johan Rohde sig som medstifter af Kunstnernes Frie Studieskoler i 1882, og han var en af pionererne bag etableringen af Den Frie Udstilling i 1891. Johan Rohdes overvejelser omkring sin kunst og sig selv som kunstner, kan man også læse om i flere af de korrespondancer, han førte med museets første direktør Emil Hannover. Flere af brevene er for nyligt, og ligeledes med støtte fra Ny Carlsbergfondet, blevet digitaliseret og kan tilgås på Kilder til Dansk Kunsthistorie – KTDK.