For at opnå en fair konkurrence er følgende udelukket fra at deltage i konkurrencen som deltager:

  • Alle personer eller virksomheder, som har været med til at tilrettelægge konkurrencen eller har ydet væsentlige bidrag til formulering af konkurrenceopgaven.
  • Repræsentanter for konkurrenceudskriveren eller ansatte hos denne.
  • Ansatte hos, kompagnoner til eller arbejdsgivere for noget medlem af bedømmelsesudvalget eller dennes rådgivere.
  • Personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af bedømmelsesudvalget eller dennes rådgivere.
  • Virksomheder, som er helt eller delvist ejet af personer, der er i nær familie med eller har et nært familielignende forhold til noget medlem af bedømmelsesudvalget eller dennes rådgivere.

Det er konkurrencedeltagerens ansvar at sikre sig sin habilitet i konkurrencen jf. ovenstående kriterier. Konkurrenceudskriver har ret til at diskvalificere forslagsstillere ved inhabilitet.