Samlingen, som SMK fik mulighed for at erhverve gennem et ”private sale” hos auktionshuset Christie’s i London, består af i alt ni tegninger af C.W. Eckersberg, otte tegninger og en skitsebog af Christen Købke og i alt tre tegninger af henholdsvis Wilhelm Marstrand, J. Th. Lundbye og Vilhelm Pedersen. Sidstnævnte med et sjældent portræt af Søren Kierkegaard.

Eckersbergs nøgenstudier

Ikke mindst tegningerne af Eckersberg byder på nye vinkler på kunstnerens arbejde. I Studie af en siddende, halvnøgen kvinde sidder en kvinde fordybet i sine egne tanker. Kun hendes nedre torso og lår er dækket af et klæde. Hun kigger drømmende væk fra kunstneren. Eckersberg ønskede med sine modeller at skabe et v1ærk uden for tid og rum, og ved at lade modellen kigge væk får det en mindre iscenesat karakter.

Eckersbergs brug af klædet i sine nøgenstudier tager i højere grad sigte på at fremhæve nøgenheden end på at skjule den. Beskueren bliver sat i en voyeuristisk position, og værket giver på den måde en nuance til Eckersbergs andre kvindelige nøgenstudier, som findes i Kobberstiksamlingen. Her ser kvinden på beskueren og anerkender på den måde både kunstnerens og beskuerens tilstedeværelse.

Eckersberg arbejdede med nøgenstudiet gennem hele sin karriere, men trods dette blev malerierne af nøgenmodeller ikke vist officielt i hans levetid. Det er først i den nyere forskning, at dette aspekt af hans praksis er blevet en væsentlig del af receptionen af hans værk.

Guldalderkunsten og SMK

De seneste ti år har der været en stigende interesse for 1800-tallets danske kunst, hvilket har udmøntet sig i en række internationale udstillinger. Senest ”Dansk guldalder – Verdenskunst mellem to katastrofer”, som var en udstilling, der vandrede fra SMK til Nationalmuseum i Stockholm for igen at blive vist på Petit Palais i Paris dette efterår.

Guldalderen er en væsentlig bestanddel af SMK’s samling og har været det siden midten af 1800-tallet. Periodens kunst har haft stor synlighed i præsentationen af dansk billedkunst på museet og står centralt i dansk kulturarv.

Kunst på papir

I Den Kongelige Kobberstiksamling, landets specialsamling af kunst på papir, har SMK en unik samling af guldaldertegninger, som museet vedvarende udbygger. Nye erhvervelser foretages, dels med et ønske om at opnå en bred og nuanceret repræsentation af periodens centrale kunstnere, og dels for at sikre værker, der har en stærk tilknytning til museets eksisterende samling. Den nyerhvervede samling udgør en vigtig national kulturarv og perspektiverer guldalderens billedkunst og kultur med en række centrale tegninger for perioden.