Aage Gitz-Johansen fulgte i kølvandet af opdagelsesrejsende kunstnere som bl.a. Gauguin. Da Gauguin satte kursen mod Tahiti og Marquesasøerne, rejste Gitz-Johansen til Grønland. I kunsthistorisk regi skiller han sig ud fra traditionelle danske Grønlandsmalere. For ham handlede det ikke om at skildre det sete så præcist som muligt, men om at gengive en stemning, en linje og en fortolkning af et sted og en følelse.

Atypisk Grønlandsmaler

Gitz-Johansens værker er anderledes følsomme, opmærksomme og engagerede. Både i stilen og måden at gå til motivet på markerede Gitz-Johansen et brud med den naturalistiske stil, der kendetegnede tidligere Grønlandsmalere. Han søgte snarere at finde ind til essensen af den oprindelige grønlandske folkekultur. Dette ses fx i værket Ingnerssuit, der forestiller et grønlandsk mytologisk væsen.

Modernitetskritik og markante streger

På baggrund af støtte fra Ny Carlsbergfondet har Nuuk Kunstmuseum nu erhvervet tre tegninger og et stort oliemaleri af Gitz-Johansen. Maleriet Eskimoen dør er eksemplarisk for kunstnerens særegne arbejde med farver. Samtidig er det en kommentar til de moderniseringsprocesser, der blev igangsat i 1950’ernes Grønland, og som Gitz-Johansen mente var ødelæggende for den inuitiske kultur. Han anså grønlænderne som et naturfolk, hvis oprindelighed var ved at gå tabt i det moderne samfund.

Værket Ravnekvinden udspiller sig imellem linjerne. I den afbildede kvindes støvler ses, hvordan den enkelte streg udfylder tomrummet, men værket har samtidig en stærk komposition. Gitz-Johansens kalligrafiske streg bevæger sig fra tynde linjer til brede strøg med en umiddelbar lethed. Der er dog tale om en omhyggelig streg. Når et menneskes kontur skal gengives med enkle streger, skal de placeres helt korrekt.

Om Aage Gitz-Johansen

Aage Gitz-Johansen (1897-1977) eller Qalipaasorsuaq, som han også blev kaldt, var dansk maler og grafiker. Fra 1916-21 læste han zoologiske studier på Københavns Universitet og gik efterfølgende på Kunstakademiets Grafiske Skole i 1928-29. I 1932 var han medstifter af kunstnersammenslutningen Koloristerne. Han kom første gang til Grønland i 1933 og blev ved med at vende tilbage indtil 1948.