I afhandlingen revurderes den figurative strømning inden for 1950’ernes danske grafik. Afhandlingen genlæser koldkrigstidens realisme og bidrager dermed til den aktuelle kunsthistoriske revision af modernismer.

Afhandlingens tyngdepunkt, rekonstruktionen af de tre Mennesket-udstillinger 1956-59 og receptionen i samtiden, giver en grundig, systematisk forskningsmæssig behandling af Mennesket-udstillingerne. Et fænomen, der stort set har været forbigået af den kunsthistoriske forskning, trods den betydning, det blev tillagt i samtiden, og den respekt, der på sin vis altid har omgærdet det.
Undersøgelserne af udstillingerne bidrager til et mere dækkende billede af dansk kunst i 1950’erne, hvor særligt den realistiske strømning har været forskningsmæssigt underbelyst.

Afhandlingens centrale indsats repræsenterer således en varig værdi for kommende forskningsmæssige såvel som af mere oversigtlige behandlinger af dansk kunst i 1950’erne. En anden væsentlig side ved afhandlingen er kortlægningen af centrale begreber og spørgsmål i 1950’ernes kunstdiskussion, særligt hvad angår forståelsen af modernismen og menneskets plads i samme.

Endelig fremdrager den på basis af de valgte, centrale tekster (af blandt andre Ortega y Gasset, Ole Sarvig, Erik Fischer, Herbert Read samt deltagerne i Louisianas enquête fra 1962) fundamentale diskurser og nøglebegreber fra 1950’ernes diskussioner om kunst.

Om stipendiaten

Liza Kaaring har siden marts 2017 været ansat som museumsinspektør med forskningsansvar på Fuglsang Kunstmuseum. Indtil da var hun ansat som projektforsker på Statens Museum for Kunst (SMK) i et etårigt projekt finansieret af Kulturministeriets forskningsmidler. Forskningsprojektet med titlen ”Frygtens geometri” lagde sig emnemæssigt i forlængelse af Liza Kaarings ph.d.-projekt, og havde til formål at perspektivere de danske menneskeskildrere til samtidskunstscenen i udlandet, nærmere bestemt i England, USA og Tyskland. Da projektet ikke var afsluttet i marts 2017, tog Liza Kaaring projektet med til Fuglsang Kunstmuseum, hvor det blev afsluttet i 2018

Liza Kaarings ph.d.-projekt blev umiddelbart efter forsvaret formidlet i udstillingen At rejse sig i mørket på SMK, 2015-16.