”Det glæder mig, at Du begynder at finde noget maleværdigt, Gud ved, om Du dog alligevel ikke skulde blive med det samme og slaa Dig løs ganske som Du har Lyst, hvis Du føler den mindste Trang dertil, saa gør det, bliv paa ubestemt Tid, tag store Arbejder op, hvis Du faar Lyst, bliv i Aarevis, gør lige hvad Fanden Du har Lyst til, jeg har en Følelse af, at det ville lette Dit Sind.”

Maleren Fritz Syberg kæmpede til tider med svære depressioner. Det er hustruen Anna, der her i et brev d. 30. april 1905 leverer den underfundige pep-talk, hvor lige dele håb, frustration og trang til egen frihed står i og mellem linjerne. Brevet fra Anna Syberg er sammen med tusindvis andre breve fra og til kunstnere som Johannes Larsen, Peter Hansen og Fritz Syberg tilgængeligt online på den digitale platform ”Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK”, som er udviklet af Ny Carlsbergfondet.

”I Fynbomalernes samtid var kunsten og det private liv tæt knyttet til hinanden. Særligt Fynboerne var kendt for at invitere offentligheden ind i det private og intime i deres malerier. Med den digitale tilgængeliggørelse af det kolossale kildemateriale, får vi nu et endnu mere nuanceret førstehåndsindtryk af denne vigtige kunstnergruppe,” siger museumsdirektør på Faaborg Museum, Gertrud Hvidberg-Hansen.

Enormt kildemateriale

Det er Johannes Larsen Museet, Faaborg Museum og Byhistorisk Arkiv/Øhavsmuseet i Faaborg, der gennem mere end et år har arbejdet med at digitalisere og transskribere de store brevarkiver med tilknytning til kunstnerne på Faaborg Museum og Johannes Larsen Museet. Flere tusind breve og dagbogsnotater er blevet scannet, transskriberet og forsynet med kommentarer. Derudover er databasen suppleret med tilhørende biografier over personerne, ligesom der er indsat fotografier af værker, der omtales i kilderne.
Offentliggørelsen af brevarkivet markeres med introduktioner på Johannes Larsen Museet (20. november, kl. 14) og Faaborg Museum (23. november, kl. 16.30). 
Besøg brevarkivet.

Projektet forsætter til efteråret 2018, da Ny Carlsbergfondet har tildelt museerne nye bevillinger for at nå igennem størstedelen af dette meget omfattende materiale.

Kilder til Dansk Kunsthistorie

Det er Ny Carlsbergfondet, der med projektet ”Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK” har taget initiativ til digitaliseringen, og fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitalisering og tilgængeliggørelse af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupperinger. Senest er guldaldermaleren J. Th. Lundbyes dagbøger og Skovgaard-arkivet i Viborg blevet del af KTDK. 
Besøg KTDK.

”Det sker desværre for sjældent, at kunsthistorikere går direkte til kilderne. Tid og manglende tilgængelighed er hovedårsagen til sådanne overspring. Projektet ”Kilder til dansk kunsthistorie”, er Ny Carlsbergfondets svar på denne problemstilling. Samtidig håber vi, at denne store satsning giver anledning til, at andre kunstinteresserede får lyst at gå på jagt efter nye indsigter og ny viden i det spændende materiale,” siger formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt.

Om Fynbomalerne

Kunstnergruppen Fynboerne var aldrig nogen formel gruppering i dansk kunstliv, men bestod først og fremmest af den gruppe af malere, der var elever af Kristian Zahrtmanns frie kunstskole i 1880’erne, og som havde tilknytning til Fyn. Derudover var en række øvrige kunstnere tilknyttet gruppen via familierelationer, ægteskaber og venskaber. Der er fokus på perioden 1885 – 1927, hvis begyndelse markeres af Kunstnernes frie Studieskoler og slutter med afviklingen af kunstnerkolonien i Kerteminde.