Quarantania siges at være bjerget, hvor Kristus måtte modstå djævlens fristelser. I den kristne tradition beskrives bjerget som Fristelsesbjerget, og det er her Kristus angiveligt skulle have opholdt sig under sin 40 dages lange faste i ørkenen i Det Hellige Land. Bjerget danner motiv for Tacita Deans monumentale fotogravure, som byder på flere aspekter af den britiske kunstners praksis.

Værket er opdelt i syv rammer og fremstår som en lang filmisk panorering. Quarantania baserer sig på fundne fotografiske kilder fra det 19. århundredes slutning, kort før et græsk-ortodokst kloster opførtes på klippen. De gamle fotografier kombineret med nyere billeder og dynamiske farver skaber til sammen en hallucinatorisk effekt lig den, Kristus må have erfaret under sine prøvelser på bjerget.

Det fotografiske billede

Værket viser en udstrækning i både tid og rum, en manuel bearbejdelse af det fotografiske forlæg samt et helt felt af tematikker spændende fra det kulturhistoriske og det religiøse til selve mediet ’det fotografiske billede’.

Tacita Dean er bedst kendt for sin omfattende filmproduktion, men arbejder både med tegning, grafik, lyd, video og fotografi. Fotogravuren skaber koblingen mellem det faktiske og det fiktive. Man ’filmer’ som beskuer selv videre med afsæt i Deans værker. Dermed gøres værkerne til en del af ens egen fortælling. Billedet er overlejret med fragmenter af håndskrevet tekst, der bidrager til værkets narrativ, men fremstår som umuligt at tyde. På denne måde får beskueren ikke hele historien, men brudstykker af en skjult fortælling.

Fotogravuren som medium

Dean er en af de betydeligste samtidskunstnere indenfor det grafiske medie og har siden 2000 haft et tæt samarbejde med Niels Borch Jensens Kobbertrykværksted på Amager.

Deans foretrukne grafiske medie er fotogravuren. Hendes fotogravures baserer sig ofte på film, hvor hun udplukker forskellige stillbilleder og sammensætter dem på ny. Fotogravuren er en af de ældste måder hvorpå man overfører fotografi til papir. I dag er teknikken udviklet, så man kan kombinere både gamle og nye materialer og trykteknikker. Metoden skaber en æstetik, der er væsentlig for fotogravuren og fremkalder en særlig stoflighed i værket.  

Om Tacita Dean

Tacita Dean (f. 1965) er født i England, men bor og arbejder i dag i Berlin og Los Angeles. Hun er uddannet fra Slade School of Fine Arts i London og har haft talrige soloudstillinger rundt i verden, heriblandt Statens Museum for Kunst, Tate Modern i London, Guggenheim i New York og Museo Tamayo i Mexico.