Med den skulpturelle plads Your Success is Your Amnesia rykker kunstneren FOS i stor skala ud i det offentlige rum med et værk, som både er skulptur og arkitektur. Skulpturen strækker sig ud på pladsen mellem skolens nye og nyrenoverede bygninger som en serie pavilloner, hvor gotiske spidsbuer og modernistisk arkitektur, kirkegulve og asfalt, en klokke og en dryppende, skrottet motorcykel danner ramme om kursisternes samvær, forberedelse og fordybelse og åbner skolen for lokalområdet.

Som skulptur fungerer værket som en æstetisk overgang mellem Henning Hansens nyrenoverede, klassiske røde murstensbygning fra 1940 og Laungaard Arkitekters nyopførte idrætshal i rå beton fra 2013. Som arkitektur er værket samtidig designet som et mødested for skolens kursister, der kan sidde på de indbyggede bænke, finde læ eller skygge under træerne og buerne eller hænge ud ved vandbassinet. Pladsen inviterer desuden kvarterets beboere indenfor på skolens område.

En fælles hukommelse

”Værket relaterer sig på fineste måde til vores bygninger, vores historie, vores mission og vores værdier,” siger Efterslægtens rektor Anne Frausing. Hun fortsætter:

”Vores studiemiljø har tillige fået tilført en helt ny dimension med ”Your Success is Your Amnesia”. Vi har oplevet et berigende samarbejde med FOS om værkets fortælling, og det har været en stor fornøjelse at se og følge alle gode tanker virkeliggjort. Jeg er sikker på, at den skulpturelle plads vil blive til stor glæde for vores kursister fremover og give lokalområdet en helt unik kunstnerisk saltvandsindsprøjtning.” 

FOS siger selv om værket:
”I en stadig mere kompliceret verden lader vi os nemmere ensrette. Derfor er uddannelse stadig et så væsentligt grundelement for vort demokrati. Et demokrati, som har brug for hjælp i denne tid. Da disse grundlæggende institutioner sås i oplysningstidens klare lys, blev de repræsenteret og respekteret gennem deres arkitektur. Med ”Your Success is Your Amnesia” har jeg gerne villet pege på disse betydninger og også på en mere generel idé om en fælles hukommelse – faktisk blev mange grundsten lagt og mange beslutninger taget, inden du blev født, og det ville være synd, hvis alt det gik tabt!”

Formand for Ny Carlsbergfondet Karsten Ohrt uddyber:
”Det var afgørende for os i fondet, at FOS lavede et projekt, der både kunne få betydning for skolen og for hele Nordvestkvarteret. Det har FOS honoreret. Med sin underfundige metode har han skabt en blanding af design, arkitektur og billedkunst; et være-, oplevelses- og meditationssted. Vi håber, at det vil vække til eftertanke og samvær hos skolens elever, lærere og naboer”.