Som del af en stor modernisering af Krogerup Højskoles historiske lokaler er højskolens to foredragssale og gangen imellem dem blevet gentænkt som underfundige totalværker. Det er billedkunstnerne Joachim Koester og Astrid Marie Christiansen, der på baggrund af støtte fra Ny Carlsbergfondet har udarbejdet de omfattende rumudsmykninger.

Kosmiske forbindelser

På linoleumsgulvet i den store foredragssal har Joachim Koester tegnet et system af planeter og stier. På væggene hænger fotografier af mineraler og krystaller i konstellationer, der ligesom stjernebillederne på nattehimlen synes at forbinde alt det, vi ikke ved, med det, vi kun kan ane.

Planeterne og de kræfter, som man helt op i renæssancen forbandt dem med, kan som et samlet arkivsystem forstås som en måde at organisere og forstå verden på.­ Planetsystemet trækker også tråde til den vestlige videnskab, som vi kender den i dag, hvorfra Koesters fotografier finder deres motivkreds. Sammen kan fotografierne, planeterne og de stier, der forbinder dem, ses som et tredimensionelt mindmap: et kort, der gør det muligt – bogstavelig talt – at bevæge sig fra planet til planet og finde sammenhænge og nye forbindelser i omgivelserne.

”Et land hvor loftet er stribet og radiatorerne er en slags blomster”

Jeg vidste hurtigt, at jeg ville prøve at hive alle højskolens farver ind i Lille Sal. Den første idé var de farvede ’vinduer’ højt oppe på væggen ud til gangen. De blev meget hurtigt til trækroner i min fantasi, og da forstod jeg, at jeg var i færd med at bygge en have.

Astrid Marie Christiansens Garden of Delights går i direkte dialog med Krogerups modernistiske rum. Kunstnerens specialformede, sky-lignende lærreder giver et stofligt og sanseligt modsvar til lokalernes rektangulære og kølige karakter. Og igennem Christiansens farvepalet ligner alle rummenes iboende elementer legetøj og desserter.

’Haven’ appellerer uprætentiøst og med en charmerende umiddelbarhed til beskuerens fantasi og skabertrang. Og i hullet i den stribede endevæg antydes en hel verden. En smuk og syntetisk slikhave, hvor former og farver ufarligt står til legesyg genforhandling.

Om Joachim Koester

Joachim Koester (f. 1962) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1994. Koester har i sin praksis særligt undersøgt, hvordan rum konstrueres historisk og relationelt, og hvilken betydning de afsætter. Man kan tale om en tidlig udadvendt og senere mere indadvendt interesse for rumdannelser i Koesters virke, hvor hans senere værker retter sig mod kroppen og mentale rum. I denne seneste udsmykning er det muligt at forstå de to rum – de indre, mentale strukturer – og universets ydre, som to sider af samme sag.

Om Astrid Marie Christiansen

Billedkunstneren Astrid Marie Christiansen (f. 1981) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og bor og arbejder i København. Christiansen er særligt kendt for sine irregulære, tykke og bemalede rammer, der fungerer som en forlængelse af lærredets flade. Kunstnerens stærke koloristiske værker har ledt til flere udsmykningsopgaver, bl.a. af tidligere kulturminister Uffe Elbæks kontor, retssal 6 i Svendborg, Artium skole og kulturhus i Brande og BUC på Bispebjerg Hospital.