Wittrups værker er ofte karakteriseret af en vis gådefuldhed. Og værket Twenty-Four Characters er med sine sorte håndtegn aldeles mystificerende. Det består af 24 små og to store handskeklædte hænder støbt i sort patineret bronze, som ligger spredt ud over gulvet. Hvad hænderne konkret fortæller os, ved vi ikke. Men håndtegnene kaldes også mudrãs og knytter sig til indisk mytologi. Tilsammen udgør de deres eget sprog, som vi ikke umiddelbart forstår.

Kulturel identitet og ejerskab

I en indisk sammenhæng var håndtegnene særligt brugbare, mens Indien var en engelsk koloni. Kolonimagten kunne ikke aflæse denne tavse kommunikationsform. Og på den måde befinder vi os i samme situation som den gamle kolonimagt – vi kan ikke afkode eller læse det, vi ser. Vi ved blot, at de er udtryk for et tavst vokabularium, der dækker over sit eget lokale sprog. Hos Wittrup har håndtegnene fået handsker på og synes næsten camoufleret. Eller nærmere europæiseret. Bronzen er ligeledes forklædt og fremstår let og læderagtig. Dermed handler installationen om magt og modmagt, men også om historiens fortsatte forhandlinger om kulturel identitet og ejerskab. Wittrup placerer håndtegnene i en postkolonialistisk verden ved at gengive dem i bronzeafstøbningerne. De 26 tegn ligger nu spredt ud over gulvet og er altså taget ud af deres kulturelle og spirituelle kontekst. 

Handsker fra Randers

Afstøbningerne er blevet til i samarbejde med Randers Handsker, som er én af verdens ældste handskevirksomheder. Byen har i mere end 200 år haft handskefremstilling som én af sine hovedbeskæftigelser. Og Wittrup har netop modelleret de to store handsker op med afsæt i én af Randers Handskers klassiske modeller. De små handsker er skabt ud fra fotografiske gengivelser af hænder i handsker, der udfører de forskellige håndtegn. Derefter er de scannet og forstørret 30 %. Værket, der nu får permanent hjem på Randers Kunstmuseum, har derfor allerede en stærk relation til Randers.

Om Ebbe Stub Wittrup

Ebbe Stub Wittrup (f. 1973) bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Academy of Fine Arts i Prag i 1999. Han arbejder i mange forskellige medier, men er særlig kendt for sine fotografiske værker. Han har desuden haft en række soloudstillinger på blandt andet Copenhagen Contemporary, Gl. Holtegaard, ARoS og Overgaden Institut for Samtidskunst. Men også i udlandet, på Kunstverein Braunschweig i Tyskland og Kunsthalle São Paulo i Brasilien. I 2010 modtog han Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.