Hvordan kan man med den nyeste teknologi afsløre kunstnerens tekniske hemmeligheder, og er det i det hele taget meningen, at vi skal kende dem? Giver ’den gale kunst’, skabt af mennesker med ekstreme psykiske diagnoser, adgang til alternative visioner og nye meningssammenhænge? Hvordan ser en britisk forsker på dansk guldalderkunst – er den national, eller i virkeligheden en integreret del af en stor europæisk sammenhæng? Det er tre af de forskningsspørgsmål, der efter Ny Carlsbergfondets seneste bevillingsrunde bliver genstand for forskning.  

Bevillingerne er en del af Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ, der blev iværksat i 2010 til støtte for kunstvidenskabelig forskning. I alt 41 forskere er i fuld gang, eller har afsluttet deres projekter, rundt om på landets museer. 12 nye ansøgere har netop modtaget positivt svar, hvilket i denne runde betyder en samlet donation på ca. 16 mio. kroner.

Læs mere om forskningsprojekter under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ.

Stærkere forbindelse

Stipendiaterne tilknyttes et dansk kunstmuseum og ansættes formelt på et universitet. Fondet ønsker derved at bygge bro mellem forskningsmiljøerne på henholdsvis universiteter og museer – af den årsag, at forbindelsen mellem disse miljøer havde udviklet sig til at være ganske spinkel.

”Med de nye bevillinger fortsætter vi arbejdet med at styrke både museernes forskningsniveau, frembringe brugbare forskningsresultater ‒ og vække forskertalenternes interesser mod det levende kunstliv, som kunstmuseerne står centralt i. For os at se er det en givtig konstruktion, der på én gang styrker forskningsmiljøerne på museerne og frembringer kunstvidenskabelig forskning af mere direkte, museumsorienteret karakter,” siger professor Morten Kyndrup fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Viden ind og ud

”Vores mål er, at vidensudvekslingen mellem universiteter og museer ikke afhænger af gode intentioner og skåltaler, men af konkret handling, hvor de forskere, der er tale om, for det første har et forskningsområde, som et museum finder relevant, samt for det andet at forskerne som en del af ordningen er forpligtet til at undervise på universitetet. Derved bringer de det museale forskningsområde ind i universiteterne og deres universitære forskningsmiljø ud i museerne,” siger Morten Kyndrup.

Dette års modtagere af forskningsstøtte

Ph.d-stipendier: 

 • Kunstforeningen Gl Strand/Københavns Universitet: ”Kunstforeningens betydning for dansk kunstliv 1825-1900”
 • Clay Keramikmuseum/SDU Kolding: ”Axel Saltos rolle hos Den Kgl. Porcelainsfabrik – mellem kunst og masseproduktion”
 • Nationalmuseet/Københavns Universitet: ”Mellem kulturarv og væbnet konflikt - museumssamfundets vilkår i et transnationalt krydsfelt”
 • Den Hirschsprungske Samling/Københavns Universitet: ”Dansk symbolisme i en tysk optik”
 • Ny Carlsberg Glyptotek/Aarhus Universitet (to stipendier): ”Auguste Rodin belyst igennem sin egen kunstsamling” og ”Hvordan har Antikken betydning for læring og erkendelse i nutidens samfund?”

Postdoc-stipendier:

 • Statens Museum for Kunst/Københavns Universitet: ”Nyt blik på nationalgalleriets fotografiske samling”
 • KØS/Københavns Universitet: ”Bevægelige kunstneriske formater i relation til bygningsrelateret kunst”
 • Museum Ovartaci/Aarhus Universitet: ”Hvordan ’gal kunst’ vedrører alment menneskelige fænomener”

Projektstøtte:

 • David Jackson, professor (University of Leeds): “En engelsksproget bog om dansk guldaldermaleri”
 • Pernille Leth-Espensen, postdoc (Aarhus Universitet): ”Urværker – om tid i kunsten”
 • Lisbet Tarp, postdoc (Aarhus Universitet): ”Maleriet i en digitaliseret tidsalder”