Julie Nord etablerer i sine figurative værker et grænsefelt mellem fiktion og virkelighed, mellem det fantastiske og det konforme og mellem individet og verden. En Vinternat fra 2017 er et eksempel på, hvordan hendes værker på én gang forener det genkendelige og trygge med det uhyggelige og fremmedgjorte.

Hallucinerende ornamentik

Den 1 x 3 meter store automattegning er udført med sort tusch og blyant og er det, som Nord selv beskriver som ”myldre-tegning”. Hun er startet i et hjørne, og så er mønstre og motiver opstået undervejs i processen. På værket ses både gamle kendinge i kunstnerens karakteristiske univers, men også spontant opståede figurer, der næsten manisk bevæger sig ind og ud af hinanden. Værkets bevægelighed understreges ved, at så snart en betydning opstår, brydes den af en ny, som heller ikke kan fastholdes, før et nyt motiv viser sig. Som en tankestrøm suger værkets store flade sin beskuer ind.

De botaniserede former og den overvældende billedstrøm leder tankerne hen på den engelske nygotik i arkitekturen og dennes forkærlighed for komplekse linjeforløb og organisk ornamentik. Dette synes at danne ekko i Nords univers, hvor øjet foretager en vandring fra den ene hallucinerende ornamentik til den anden.

Ikke et traditionelt glansbillede

Julie Nords papirarbejder har med deres insisterende fiktive motivverden vakt umiddelbar genkendelse og samtidig afsløret en morbiditet i de fint optegnede figurer. Små glansbilledlignende dukkepiger med sløjfer og lange øjenvipper udgjorde en overgang et yndet motiv i hendes verden. Med myldrende mønstre og blomsterranker, der gemmer på både kødædende planter og kranier, fremstår Nords værker ved første øjekast som et særligt feminint eller piget univers, der snart derefter viser sig som antitesen til denne glansbilledverden. Nord er som sådan interesseret i at søge efter sprækkerne i disse glansbilleder. Jo større idyl, des større er lysten til at pille i disse facader.

Om Julie Nord

Julie Nord (f. 1970) er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001. Hun arbejder primært med blyant, akvarel, filtpen og tusch på papir. Specielt hendes detaljerige værker på papir har en grafisk, illustrativ karakter. Hun henter blandt andet inspiration fra gyserfilm og børnebogsillustrationer, og selvom motiverne kan virke nærmest absurde, har de stadig en stærk realistisk kvalitet over sig, som udspringer af værkernes ofte genkendelige situationer. Julie Nord er hædret med adskillige priser og legater og modtog i 2019 Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat.