Den globale sundhedskrise som følge af spredningen af corona-virus har vidtrækkende konsekvenser. Det gælder også for kunst- og kulturlivet i Danmark, som i disse dage er ramt af lukninger, aflysninger af aktiviteter samt stor uvished. De økonomiske konsekvenser er betydelige og vil formentlig blive langvarige.

En krisesituation

De danske kunstmuseer er midlertidigt lukkede efter anvisning fra myndighederne. I dag drives museerne i stigende grad som erhvervsvirksomheder, og de er økonomisk afhængige af billetindtægter og kommercielle aktiviteter. Derfor rammer lukningerne kunstmuseerne hårdt. De står tilbage med store tab, risiko for fyringer samt en negativ spiral affødt af aflysninger af særudstillinger og publikumsaktiviteter, når de genåbner. Derudover vil museerne henover en ellers forventet indtægtsgivende turistsæson utvivlsomt mærke et markant fald i gæster fra udlandet, når de genåbner. Et fald, som tilbagevendende danske gæster ikke vil kunne kompensere for.

Ekstraordinær pulje

Branchen er i øjeblikket i dialog med stat og kommuner med henblik på at finde politiske løsninger, der forventes at kunne kompensere museerne på lige fod med det øvrige erhvervsliv. Museerne indgår i højere grad end nogensinde som vigtige attraktioner i turist- og oplevelsesindustrien. I tråd med den danske model, hvor kunstmuseerne understøttes af stat, kommuner og fonde i fællesskab, har Ny Carlsbergfondet besluttet også at give museerne en ekstraordinær håndsrækning. Det sker i form af en pulje på 30 mio. kr., der kan søges af kunstmuseerne til at gennemføre de programmer, der skal trække gæster til, når de åbner igen.

”Vi forventer, at der fra politisk side laves tiltag, der i væsentlig omfang kompenserer de ramte museer, som udgør en vigtig del af dansk kultur- og erhvervsliv. Vi har været i dialog med branchens aktører, og vi vil fra vores side gerne bidrage til, at kunstmuseerne kan genåbne med deres planlagte programmer og forhåbentlig derved genindtage deres væsentlige rolle i det danske samfund. Som fond er det vores opgave at virke til gavn for kunsten og kendskabet til kunst i Danmark,” siger formand for Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Fleksibilitet og råderum

Støttemidlerne til de danske kunstmuseer fra Ny Carlsbergfondets ekstraordinære pulje vil ikke være underlagt de samme betingelser, som ved fondets øvrige uddelinger:

”Når det gælder midler fra den ekstraordinære pulje, så vil de være præget af en høj grad af fleksibilitet. Vi vil i mindre grad forholde os til, om pengene går til den ene eller den anden type udgift, blot vi kan hjælpe museerne til at gennemføre deres programmer. Vigtigst er, at støtten bidrager til, at kunstmuseerne hurtigst muligt kommer op på samme niveau som inden krisen,” siger Christine Buhl Andersen og fortsætter:

”Den ekstraordinære pulje på 30 mio. kr. til de danske kunstmuseer muliggøres netop i år af et historisk højt afkast fra Carlsberg A/S. Det betyder også at denne ekstraordinære indsats overfor kunstmuseerne ikke vil gå udover fondets øvrige støtteområder og dermed de andre aktører i dansk kunstverden, som Ny Carlsbergfondet direkte eller indirekte samarbejder med.”

Ny Carlsbergfondet melder snarest ansøgningsfristen til den ekstraordinære pulje ud til de danske kunstmuseer.

Tre fonde går sammen

Ny Carlsbergfondets ekstraordinære pulje til de danske kunstmuseer etableres som led i en fælles målrettet akutindsats fra de tre fonde i Carlsbergfamilien: Carlsbergfondet, Tuborgfondet og Ny Carlsbergfondet. Læs mere.