Hver dag en time før solnedgang, forvandles Filmby Aarhus facade. Den digitale videoskov The Garden in the Machine vågner.

På i alt 13,2 kilometers LED-strimler opstår farverige organiske landskaber i realtid. Videoen, der pryder bygningsfacaden, viser en langsomt roterende skov. For nu. For scenen bestemmes af en stor skovfyrs fotosyntesiske processer og vil være forskellig, hver gang man kommer forbi, idet den konstant ændrer sig over døgn, årstid og år.

Det er den internationalt anerkendte kunstner Jesper Just, som står bag installationen, der er et af verdens største videokunstværker.

Projektet er realiseret på baggrund af donationer og samarbejde mellem Ny Carlsbergfondet, Aarhus Kommune, Salling FondeneAugustinus FondenNRGiDet Obelske Familiefond og ProShop Europe A/S.

Talende træer

Som det ofte er tilfældet med den danske videokunstner Jesper Justs installationer, omdanner The Garden in the Machine det miljø, det indgår i. Som et monumentalt stykke stedsspecifik kunst i det offentlige rum forholder videoinstallationen sig både til det hus, det integrerer sig i samt det miljø og de øjne, der omgiver det.

Afsættet er forholdet mellem naturligt og digitalt fremstillet natur. Ved hjælp af højteknologiske sensorer registreres en virkelig skovfyrs fotosyntetiske processer. Videoens farver ændrer sig i takt med træets skiftende vand- temperatur- og lysforhold. Lysforhold, der til gengæld (med)bestemmes af netop videoskoven, der lyser træet op. Således udspiller der sig en symbiotisk vekselvirkning mellem den levende natur og det foranderlige digitale udtryk.

Langsomt vil skoven ændre udtryk fra organisk mod mere mineralsk natur, idet det krystalliserer over tid. Fragmenter svarende til bygningens vinduespartier vil optræde som var de faldet af under naturlandskabets foranderlige proces. Bygningselementerne udvider således filmens fysiske rammer og inviterer beskueres aktive forestillingsevne, reflektion og diskussion, til at gro lige så frit som skoven selv.

Om Jesper Just

Jesper Just (1974) er en dansk videokunstner udannet fra Det kongelige Danske Kunstakademi i 2003, som bor og arbejder i New York. Gennem de seneste ti år har han opnået international anerkendelse for sine korte filmiske værker, der med teknisk præcision og poetisk blik kredser om menneskelige relationer og følelser, ofte med rumorienterede afsæt.

Jesper Just har udstillet på gallerier og museer verden over og var i 2013 Danmarks repræsentant ved Venedig Biennalen.