Projektets udgangspunkt er, at vi i dag befinder os i og er ved at lære at håndtere en grænseoverskridende primært digitalt båret visualitet. Dette giver os, og måske særligt yngre og nye generationer af museumsgæster, nye muligheder for at forstå en række undersøgelser af visualitetens grænser, der præger store dele af den moderne kunst op gennem århundredet. Dette kan blive en formidlingsmæssig gevinst. Projektet kombinerer internationalt anerkendt forskning i billeddannelse og nutidig visuel kultur med studier af kuratoriske tiltag på en række primært udenlandske udstillingssteder, der arbejder nytænkende med den moderne kunst.

Nye tider, nye kroppe

’Synliggørelser - Det moderne billede i krydsfeltet mellem affekt og arkiv’ foreslår et billedbegreb, der opfatter det moderne billedlige felt som etableret via synliggørelser af krydsfelter mellem affekt og arkiv. Disse synliggørelser må foregå som vidensarkæologisk kritiske praksisser. Afhandlingen undersøger rækkevidden og potentialet i den foreslåede arkæologisk synliggørende billedpraksis ved at følge tre forskellige moderne synliggørende taktikker: Aleksander Rodchenkos forsøg på at nulstille den visuelle perception i sit enkeltramme-fotografi, Andrey Tarkovskys arbejde med billedlig anamnese og kunstnerduoen Vinyl -terror & -horrors nutidige installationspraksis, der sigter mod at etablere parallel-rumligheder. De tre eksempler arbejder dog ikke kun taktisk med at synliggøre allerede eksisterende krydsfelter mellem affekt og arkiv, de foreslår også strategiske veje ud af disse allerede eksisterende krydsfelter. De udvikler således, som afhandlingen forstår det, alternative overlejringer mellem affekt og arkiv, der skal muliggøre etableringer af andre kroppe end de, vi aktuelt befinder os i.

Afhandlingens forskningsbidrag er at foreslå og udvikle det nævnte billedbegreb og at påbegynde en slags typologi over den arkæologisk synliggørende billedpraksis’ taktiske og strategiske muligheder.

Om stipendiaten

Michael Kjær er cand.mag. i dansk og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Han er medlem af det nationale censorkorps for kunsthistorie siden 2014, og siden 2014 tilknyttet forskningsgruppen ’Bildakt’, Humboldt Universität zu Berlin. Han har i samarbejde med museumsinspektør Marie Dufresne kurateret udstillingen Abstrakt Hverdag på Vejle Kunstmuseum i 2017 og er i færd med at kuratere udstillingen Navigeringer samme sted med åbning i foråret 2020 og på Holstebro Kunstmuseum med åbning i efteråret 2020.

Hans forskningsfelt er den moderne visualitet med særligt fokus på billedkunstens evne til at synliggøre og gribe ændrende ind i de affektpolitiske miljøer og strukturer, vi indgår i.

Dato for afhandlingens forsvar: marts 2017