For godt et år siden åbnede Dansk Kulturinstitut sit syvende internationale institut. Nu er kunsten flyttet med. Ny Carlsbergfondet har udsmykket det nye institut i New Delhi med værker af Nina Beier, Leonard Forslund, Hesselholdt & Mejlvang, Astrid Kruse Jensen, Marie Lund, Trine Søndergaard og Anna Sørensen.

Efter flere års indsats, og bl.a. på baggrund af en toårig bevilling fra Carlsbergfondet, er det lykkedes Dansk Kulturinstitut at etablere et institut i Indien. Instituttet har til opgave at formidle, koordinere og promovere dansk kunst og kultur i Indien og fungere som bindeled mellem danske kunstnere og et indisk publikum. Dansk Kulturinstitut spiller således en væsentlig rolle, når det gælder eksponering og formidling af dansk billedkunst i udlandet, hvorfor Ny Carlsbergfondet ligeledes har udsmykket instituttets filialer i Beijing, Skt. Petersborg samt hovedsædet i København.

A Beautiful Act of Patriotism

Blandt de danske kunstnere er kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang repræsenteret med værket A Beautiful Act of Patriotism, som består af seks flag, der vejrer potent fra hver deres flagstang. Hvor flaget konventionelt signalerer en særlig kulturel, territoriel eller politiske identitet, har Hesselholdt & Mejlvang forvandlet det til en anderledes inkluderende gestus. Vanlige flagmotiver som korset, cirklen, krydset og tricolorefelter blødgøres i deres alternative flagversioner, ligesom flagenes hudfarvenuancer synes at pege i retning af noget universelt og almenmenneskeligt; en påmindelse om de mange forskellige etniciteter, der tilsammen har skabt og fortsat skaber verdenens kulturarv.