I Nicolai Howalts arbejde kombineres naturvidenskab og billedkunst. De to serier Elements og Silver Migration er skabt med få års mellemrum. Musée de l’Elysée har med støtte fra Ny Carlsbergfondet nu erhvervet i alt 26 værker fra de to serier. Nicolai Howalt arbejder i serierne med fotografiet gennem tid, lys, materialitet og immaterialitet. Begge serier er gode eksempler på, hvordan de klassiske teknikker knyttet til fotografi fornyes i samtidskunsten netop nu.  

Et alkymistisk fotoprojekt

I serien Elements (2016) arbejder Nicolai Howalt med det transformative aspekt i grundstoffer som guld, sølv, kobber og jern. Dette gennem fotosensitive emulsioner, som kunstneren overfører til plader af forskellige metaller. Den fotosensitive emulsion er en behandling med stoffet sølvbromid. Sølvbromid er kendt for sin særlige lysfølsomhed. Serien undersøger således grundstoffernes karakter, samt hvordan de kan omdannes. Det gør Howalt ved at fotografere dem i deres rene form for derefter at overføre og fremkalde fotografierne på plader af forskellige materialer, fx aluminium, messing eller jern. Transformationerne af de forskellige grundformer bliver på denne måde selve værket, som opnår en særlig stoflighed i billedfladen. Alt efter overfladen bliver motivet synligt i større eller mindre grad. Eksperimentet falder ud på forskellige måder. Det er dermed de fotografiske processer, som skaber udformningen af det færdige værk.

Elements er et eksperiment, hvor Howalt omfavner det, som ikke kan kontrolleres. Det er en kunstnerisk undersøgelse, der baserer sig på den mere eller mindre tilfældige proces i fremkaldelsen af fotografierne.

Genkendelige former på udløbet fotopapir

Serien Silver Migration (2018) undersøger ligeledes fotografiets kemiske ressourcer. Silver Migration består af gammelt fotopapir fra 1962 og viser, hvordan papiret ændrer udtryk gennem dets aldringsproces. Howalt benytter hverken lys eller kamera. Værket viser udelukkende den kemiske udvikling, der er skabt af tid og fugt. Forskellige nuancer af grå og hvid åbner op for en verden af mikroorganismer i papiret. Er værket et fotografi eller en variation af readymades? Howalt er interesseret i fotografiets kemiske proces og de mønstre, som opstår, når det udløbne fotopapir påvirkes af kemiske spaltninger. Howalt er desuden optaget af ’pareidolia’. Pareidolia er et psykologisk fænomen, som får hjernen til at finde motiver i abstraktion. En reaktion i menneskets hjerne, som gør os i stand til at skabe genkendelighed i ellers motivløse former, så vi bedre kan forstå den verden, vi navigerer i. I Silver Migration opstår disse abstrakte mønstre, som man, som beskuer, måske kan finde motiver i.  

PLATFORME 10

Musée de l’Elysée, som har erhvervet værkerne fra de to serier, ligger i Lausanne i Schweiz og har hovedvægt på fotokunst. Museet holder lukket fra september 2020 til efteråret 2021. Herefter bliver museet en del af det ambitiøse museumsprojekt PLATFORME 10, som samler tre af de største kulturelle institutioner i Lausanne på én adresse.

Om Nicolai Howalt

Nicolai Howalt (f. 1970) bor og arbejder i Danmark. Han er uddannet fra fotoskolen Fatamorgana i 1992 og har udstillet på museer som ARoS, Esbjerg Kunstmuseum, Statens Museum for Kunst og på flere gallerier i udlandet. Han er desuden repræsenteret i flere samlinger, bl.a. Medicinsk Museion, Skagens Museum, Den Nationale Fotosamling, The Israel Museum i Jerusalem og The J. Paul Getty Museum i Californien. Howalts tidlige arbejde kredsede om dødelighed og livets skrøbelighed. Hans senere arbejde fokuserer på materialitet og kemiske processer, som fx i de to serier Elements og Silver Migration.