Kære gæster!

På denne tidlige forårsaften er det mig som forperson for Ny Carlsbergfondets bestyrelse en glæde og en ære at kunne byde velkommen til Ny Carlsbergfondets Prisfest 2024!

I aften skal vi i anledning af vores stifter Carl Jacobsens fødselsdag den 2. marts uddele fem priser, fejre årets prismodtagere og sammen hylde kunsten og dens betydning i samfundet.

Velkommen således til alle jer: gallerister, kuratorer og kritikere, ledere og ansatte fra museer og kunsthaller i hele Danmark, og til jer fra universiteter og kunstakademier; – med andre ord: alle jer, der til daglig arbejder i kunstens tjeneste. 

Også velkommen til vores samarbejdspartnere fra andre fonde, stat og kommuner - og til jer fra de institutioner i hele landet, der i år har modtaget kunst på baggrund af ansøgninger med store visioner for den forskel kunsten skulle gøre hos netop jer.

En særlig velkomst til Danmarks ambassadør i London, hans excellence Rene Dinesen. Ambassaden i Sloane Street, som er tegnet af Arne Jacobsen, modtager i disse uger kunst til væggene og er til daglig en institution, hvor kendskabet til dansk kunst udbredes aktivt.

Og sidst men ikke mindst, velkommen til kunstnerne! Velkommen til alle jer fantastiske, forskellige, kritiske, reflekterede og modige kunstnere, der hver på jeres måde har valgt den måske mindst lige vej i livet.

Tak for, at I beriger og udfordrer os med jeres kunst og hjælper til at give tilværelsen mening. 

Vi har brug for jer, og vi har brug for kunsten.

Det har vi i en ustabil verden, som netop har markeret toårsdagen for den russiske invasion af Ukraine, der fundamentalt har ændret vores forståelse af sikkerhed i Europa.

Samtidigt er en ny krig brudt ud i Gaza – måske nok længere væk geografisk men alligevel uhyggeligt tæt på os, med trusler mod verdens stabilitet og en humanitær katastrofe, der fortsætter med at tage fart dag for dag og efterlader os med en følelse af afmagt.

Det er emner, der optager kunstnere og kunstinstitutioner rundt om i verden, men som også skaber splid i vores lejr: for skal kunstnere og kunstinstitutioner tage aktivt stilling eller ej? Skal projekter og udstillinger boykottes og aflyses? Skal der lægges statements på hjemmesider, samles ind, protesteres, lægges hus til?

Det er ikke bare Eurovision og EM i fodbold der rammes af disse spørgsmål. Det gør kunstens verden også.

Situationen er svær at håndtere, for en egentlig instrumentalisering af kunsten og dens rum kan blive en trussel mod selve kunstens væsen.

Men spændingerne siger os noget om forventningerne og forhåbningerne til både kunstnerne og kunstinstitutionerne om, at de skal være relevante og aktivt engagerede i verden.

Samtidig med at tunge geopolitiske magtkampe raser, er lige præcis kunstens verden også i disse år grobund for en spirende og mangefacetteret forandring, som inspirerer og viser nye veje for verden. En forandring, der har overskriften diversitet:

Nye og forskellige stemmer får endelig plads, og vi får indblik i anderledes livserfaringer, fortællinger og vinkler på den verden, vi lever i. Dens historie, dens nutid og dens fremtid. 

Danmark er en velfærdsstat, der fra begyndelsen blev født med ideen om, at kulturen skulle være for alle – også for dem der ikke kom fra et hjem med klaver – gennem uddannelsessystemet, biblioteks- og museumsvæsen samt ikke mindst forenings-Danmark.

Når det aktuelle spørgsmål i samtidens kunst- og kulturpolitiske agenda alligevel er, hvem kunsten og kulturen er for, og hvem der har adgang til den, så handler det imidlertid ikke kun om udbredelse af kulturen. Det handler mere specifikt om, hvilke stemmer der skal have taletid, og hvem der skal være repræsenteret. Det handler om diversitet.

Det er gatekeeping, privilegier og kampen om magt og midler, der er i fokus. Samt ikke mindst vores sprog og måden, vi taler om identitet, kunst og kultur på, – i hvilke erfaringsfællesskaber, og med hvilken ret vi gør det.

Relevans og diversitet er således centrale nøgleord i Ny Carlsbergfondets nye strategi, som vi lancerede til årsfesten sidste år, og som vi siden da har arbejdet på at implementere og forsat gør.

Med den nye strategi lægger vi således et travlt år bag os. Helt faktuelt har vi i 2023 uddelt 186 mio. kr. på baggrund af 598 ansøgninger til fondet. Det blev til 359 bevillinger – store som små.

Og det er hele 43 procent flere ansøgninger og 76 procent flere bevillinger end året før, som det også fremgår af vores spritnye årsrapport, I inden længe vil kunne læse på fondets hjemmeside.

Fondet har i 2023 erhvervet i alt 199 kunstværker af danske og udenlandske kunstnere – værker der enten kommer ud på museer, eller er blevet doneret til offentlige institutioner indendørs eller udendørs på steder, hvor folk færdes.

Et andet af de nye initiativer fra 2023 var vores udstillingspulje – og vi uddelte ved første ansøgningsrunde i alt 24 mio. kr. til udstillinger på museer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder.

Midlerne blev givet til små og store aktører i kunstens økosystem, og vi har været dybt imponerede over kvaliteten og ikke mindst originaliteten af de udstillingsideer, der skabes i det forholdsvis lille land Danmark. 

Et økosystem, hvor vi i øvrigt lige nu også er mange, der efter længere tids forhandlinger og offentlig debat venter spændt på resultatet af museumsreformen, som regeringen har på vej.

Men når vi taler om mere diversitet og magt i Ny Carlsbergfondet, så har det i det forgangne år også handlet om de indre linjer, såkaldte strukturelle forandringer i fondets egen ledelsesstruktur – også kaldet governance.

For efter at have udvidet bestyrelsen fra tre til fem personer i 2021, så er vi nu klar til det næste store skridt i at ændre på magtkoncentrationen i fondets top.

Det sker, når vi i år deler fondets rolle som forperson i to funktioner, og etablerer en direktørstilling. Forandringen indebærer konkret, at min rolle splittes i to, og at jeg og bestyrelsen kommer til at overlade den daglige ledelse af fondet til direktøren. Samtidig er vi på vej med ændringer i Glyptotekets bestyrelse, sådan at forpersonen i fond og museum heller ikke bliver den samme i fremtiden.

Med disse tiltag lægger vi os efter vores familiemedlemmer i Carlsbergfondet og Tuborgfondet, som er et skridt foran os i denne vigtige og helt rigtige forandring, der også kaldet en tostrengsmodel hvor det strategiske og det eksekverende niveau deles. 

Den nye direktør får en central stilling i den danske kunst- og fondsverden, og kommer til at stå i spidsen for at arbejdet med at implementere vores nye strategi samt for at udvikle og kapacitetsopbygge fondets organisation med rig mulighed for at sætte sit præg på fremtiden – bl.a. ift. de internationale ambitioner vi har, samt arbejdet med at formidle kunsten og med fondets stedsspecifikke projekter, som vi lige nu har cirka 50 af i gang rundt om i Danmark.

I Carlsbergfondet tiltrådte professor Lasse Horne Kjældgaard som ny direktør i starten af 2023, og han har siden med stor dygtighed og et enormt engagement på rekordtid etableret en ledelse af fondet, der har sat nye standarder for, hvordan et gammelt fond kan fornyes – en proces vi i Ny Carlsbergfondet er meget inspireret af, når vi om få dage skriver historie, og opslår den første stilling som direktør for fondet.

Carlsbergfamilien, der ud over Carlsbergfondet og Tuborgfondet rummer et bryggeri, der hedder Carlsberg, museerne Glyptoteket og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot samt Carlsberg Laboratorium – er i det hele taget en familie, der i disse år samarbejder intensivt på tværs bl.a. for at lade kunst og videnskab, som er Carlsbergfondets støtteområde, krydsbefrugtes.

Det er en familie, der i det hele taget er gået ind i en ny tid efter, at Carlsbergfondets bestyrelsesforperson Majken Schultz er tiltrådt i januar 2022 og har igangsat en nødvendig udvikling - ikke mindst, når det gælder god governance i nogle af Danmarks tungeste fonde.

Er man nysgerrig på vores familiehistorie, kan man med stor fordel lægge vejen fordi Carlsbergbyen i København.

Her åbnede i december et nyt stort formidlingsmuseum – Home of Carlsberg – hvor historien om Carlsberg fortælles på imponerende vis med præsentation af bryggerne, fondene, øllet, kunsten og videnskaben.

Så hvis I ikke allerede har haft muligheden for at besøge museet, vil jeg benytte lejligheden til at anbefale et besøg der.

Do the right thing, hedder en film af den amerikanske filminstruktør Spike Lee.

Og det prøver vi at gøre, når vi i disse år gennemfører alle disse meget grundlæggende forandringer af Ny Carlsbergfondet.

Forandringer der er nødvendige, men som også kræver meget af vores medarbejdere.

Og lad mig derfor slutte af med at takke de fantastiske dygtige og meget dedikerede medarbejdere, som bærer det hele igennem i Ny Carlsbergfondets sekretariat i disse år.

En lille sej gruppe på cirka 15 personer, der i en tid med mange nye tiltag og meget stor arbejdsbyrde bidrager med kæmpe engagement og stor professionalisme. Herunder i planlægning af en aften som i aften, hvor de også er til stede med logo på tøjet.

Og lad mig så til sidst benytte lejligheden til at byde velkommen til fondets nye bestyrelsesmedlem, Anders Byriel, der indtrådte i bestyrelsen i februar, og som vi resterende bestyrelsesmedlemmer glæder os meget til at samarbejde med. Om ganske kort tid får vi glæde af at byde endnu et bestyrelsesmedlem velkommen til Ny Carlsbergfondet.

Endnu en gang tak til jer alle sammen fordi I er kommet. Det er nu blevet tid til at vi skal dele aftenens priser ud, og jeg vil overlade scenen til bestyrelsesmedlem og museumsdirektør Stine Høholt, og med disse ord: Rigtig hjerteligt velkommen!