De i alt seks gouacher og ni ætsninger er skabt ved Mysusæter i 2005 og viser Kirkebys tolkning af det østnorske vinterlandskab på grænsen mellem en atmosfærisk stemning og abstrakte strukturer.

Naturen spillede en stor rolle i hans kunstneriske praksis, som udformede sig i mange forskellige medier gennem hans levetid. Fælles for særligt hans sene malerier og tegninger er, at de ofte tog motivisk udgangspunkt i landskabet.

Mysusæter som fristed og inspirationskilde

Per Kirkeby skabte ofte kunst, som havde en tilknytning til de steder, som han skabte dem i, fx Læsø og Grønland. Eller som i dette tilfælde, Mysusæter, som er en by ti kilometer nord for Lillehammer. Den ligger ved Gudbrandsdalen og grænser op til Norges ældste nationalpark, Rondane. Kirkeby besøgte Mysusæter flere gange med nære venner for at stå på ski.

Under turene tegnede eller malede Kirkeby strukturer og indtryk fra naturen. Mange af disse arbejder er på papir, men der findes også malerier fra turene. Bl.a. Metropolitan Museum of Art i New York ejer et maleri med titlen Mysusæter, hvilket viser, hvor stor indflydelse området har haft på hans værker.

Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Kunstmuseum er det eneste kunstmuseum i det fylke i Norge, som hedder Innlandet. Museets centrale mål er bl.a. at samle og formidle kunst, som har en tilknytning til regionen. Museet oprinder fra tre private kunstsamlinger. Det blev grundlagt i 1994 og rummer 1500 værker, som spænder fra 1800-tallet til i dag. Det er først nu, at Per Kirkeby er repræsenteret i Lillehammer Kunstmuseums samling.

Om Per Kirkeby

Per Kirkeby (1938-2018) blev uddannet geolog fra Københavns Universitet i 1964, mens han sideløbende gik på Eks-skolen under blandt andre Poul Gernes. Han foretog mange rejser og ekspeditioner til bl.a. Grønland, Centralamerika og Norge, hvor han også fandt inspiration til sine værker. Han er repræsenteret i mange store internationale samlinger som fx Tate Modern i London, MoMA i New York og Centre Pompidou i Paris. Per Kirkeby har desuden skabt flere totaludsmykninger i det offentlige rum, heriblandt kan nævnes lofts- og vægmalerierne på Geologisk Museum og Aarhus Universitet, men også hans murstensskulpturer, som findes talrige steder i det offentlige rum.