Kunstforeningen blev stiftet af overkrigskommissær Johan Christian Fick i 1825, og foreningen blev i årene herefter ramme om en central del af dansk kunstliv via bestillinger, bortlodninger og ikke mindst udstillinger. Gennem digitaliseringen af det store arkivmateriale, fortælles historien om en af Danmarks første kunstinstitutioners stiftelse, virke og betydning.

Stiftelsen af Kunstforeningen

I 1825 vendte overkrigskommissær Johan Christian Fick hjem fra en inspirationsrejse i Tyskland og samlede professorerne J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch, landskabsmaler J.P. Møller, kunsthistoriker N.L. Høyen og sekretær J.M. Thiele i sit hjem for at stifte en dansk kunstforening.
Foreningens væsentligste formål blev ”at virke til de dannede Konsters Tarv og sammes Interesse i Publicum”, og op gennem historien indfrier Kunstforeningen sine formålsbestemmelser gennem alt fra indkøb af kunstværker til årlige bortlodninger blandt Kunstforeningens medlemmer, udstedelser af prisopgaver, bestillinger af kunstværker, ugentlige sammenkomster, offentlige udstillinger, foredrag og udgivelser af kunstbøger.

Arkivet rummer mere end 6000 forskelligartede filer fra Kunstforeningens virke i perioden 1825-1925. Materialet er offentliggjort i februar 2019 og vil løbende blive forsynet med kommentarer og transskriberinger.

Kilder til Dansk Kunsthistorie – KTDK

Digitaliseringen er en del af Ny Carlsbergfondets store satsning Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK, hvor fondet stiller midler og en digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitalisering og tilgængeliggørelse af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupperinger.