Placering af værker
Formålet med Ny Carlsbergfondets kunstgaver er at fremme kendskabet til og interessen for kunst. Kunstværker doneres derfor hovedsagelig til offentlige steder, hvor kunsten vil kunne bidrage til dette formål.

Ejendomsretten
Ved kunstgaver anmoder fondet om, at modtagelsen anerkendes skriftligt, og at modtager ved samme lejlighed bekræfter, at ejendomsretten til gaven ikke må overdrages, udlånes eller flyttes uden Ny Carlsbergfondets skriftlige samtykke.

Donerede værker påføres påskriften ”Doneret af Ny Carlsbergfondet”.

Vedligeholdelse og forsikring
Modtager forpligter sig til at opbevare de donerede værker under forsvarlige forhold. Mindre skader skal udbedres af gavemodtager. Ved uoprettelige ændringer i værkernes bevaringstilstand, skader og lignende skal fondet orienteres herom. Omkostninger i forbindelse med almindelig vedligehold tilfalder modtager.

Formidling
Med værkerne følger en forpligtelse til i samarbejde med Ny Carlsbergfondet at finde relevante måder at formidle kunsten på, internt på institutionen og eksternt.

Returnering
Kunstgaver er at betragte som permanente, og værker kan som udgangspunkt ikke returneres.

Ændring i oprindelige bevillingsforhold
Ved ændringer i de oprindelige bevillingsforhold som f.eks. omorganisering, navneændring, lukning, sammenlægning og lignende skal dette oplyses til fondet. Dette kan betyde, at værker skal returneres til fondet.

 

Download som pdf