Projektet undersøger de dansk-franske relationer i perioden 1878-1889 med udgangspunkt i datidens udstillingsliv i Paris og København. Formålet er at undersøge de påvirkninger, som en række danske kunstnere modtog fra kunstlivet i Frankrig, og det er naturalismens gennembrud og udvikling i 1880’erne, der med ny vægt på de sociale motiver, på hverdagslivet, på en ny naturopfattelse og på friluftsmaleriet vil være i centrum for projektet.

Mere end 50 danske kunstnere drog til Frankrig i slutningen af 1800-tallet for at søge inspiration i det franske kunstliv. Det er velkendt, at mange netop tog ned for at videreuddanne sig på forskellige parisiske kunstskoler, hvor de lærte en ny malemåde og fik indsigt i valørmaleriet. Interessen har hidtil især været rettet mod den franske maler Léon Bonnats skole for mandlige kunstnere.

Undersøgelserne er rettet mod de inspirationer, som malerne kunne hente på de årlige gigantiske Salon-udstillinger, på Verdensudstillingerne, på Musée de Luxembourg, datidens moderne kunstsamling, og på hvad de i øvrigt kunne se af udstillinger på de førende kunstnersammenslutninger og nye gallerier.

Projektet ser tillige nærmere på, hvilke kontakter de danske kunstnere havde i det internationale miljø. Det gælder både i forhold til franske og andre udenlandske kunstnere, herunder ikke mindst de nære og betydningsfulde relationer der var til de øvrige nordiske kunstnere, der opholdt sig i Paris - og også i de forskellige kunstnerkolonierne udenfor byen.

Om stipendiaten

Marianne Saabye (f. 1945) er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet 1975. Hun har arbejdet i Statens Museumsnævn, været leder af Vestsjællands Kunstmuseum1979-86, og direktør for Den Hirschsprungske Samling 1986-2016. Sideløbende hermed har hun bl.a. været medlem af Folketingets Rådgivende Kunstudvalg 1991-2002, formand for Festivalen Golden Days in Copenhagen 1993-2002, formand for Den Danske Museumspris 2002-2008. Ny Carlsbergfondstipendiat tilknyttet Statens Museum for Kunst 2017-18. Marianne Saabye har især skrevet om dansk guldalderkunst og det moderne gennembrud og forestået en udstillinger inden for disse perioder.