Projektet har baggrund i et kerneområde i Esbjerg Kunstmuseums samling, nemlig konkret kunst. Ansporet af tidens politiske diskussioner om den danske velfærdsmodel og dens fremtid har det til hensigt at kaste nyt lys over de danske konkrete kunstneres arbejde med kunstens sociale potentiale.

Metodisk sammenlignes efterkrigstidens kunst med vor egen samtids kunst. Det gør det muligt at stille skarpt på de to perioders ligheder, forskelle og potentialer, frem for at se udviklingshistorisk på de lange linjer. Den teoretiske tilgang er flerstrenget og inddrager bl.a. perceptionspsykologi, socialhistorie, kulturpolitik, fænomenologi og arkitekturteori.

Ikke-elitær kunst

I efterkrigstidens Danmark arbejdede en række kunstnere med kunstens sociale potentiale. De søgte en folkelig, demokratisk, ikke-elitær kunst, der skulle præge borgernes verdensopfattelse ved en kunstnerisk omdannelse af hverdagens miljø i bolig, by og virksomhed. Målet var en selvforståelse, hvor borgerne følte sig som medlemmer af en harmonisk, dynamisk samfundsorganisme, med frihed for den enkelte; et samfund, der brød med de magtstrukturer og hierarkier, der i kunstnernes øjne var skyld i det 20. århundredes totalitære regimer og verdenskrige.

Ind i samtiden

Sociale strategier og relationel æstetik præger også vor tids kunst, nationalt og internationalt. Det er oplagt, at projektet aktualiserer de konkrete kunstneres sociale projekt ved at sammenstille deres værker og ideologier med en række danske samtidskunstnere, der arbejder med tilsvarende, men ikke nødvendigvis identiske, sociale dimensioner. Denne sammenstilling skal skærpe fokus på, hvad der egentlig menes, når der tales om kunsts sociale dimension; hvorvidt kunst kan virke socialt og hvordan det strategiske og teoretiske arbejde med kunstens virkning på sit publikum udfoldes.

Projektet udmøntes i en række publikationer.

Om stipendiaten

Mette Højsgaard, mag. art. og ph. d. i kunsthistorie, er født 1965 i Aarhus og uddannet i Paris og København. Hun er p.t. postdoc på Københavns Universitet i samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum. Hendes forskning er specialiseret i dansk modernisme, bl.a. i lyset af de kunstneriske forbindelser til Frankrig, og især på den konstruktive og konkrete tradition med dens sociale dagsorden.

Hun har publiceret artikler både i Danmark og internationalt om den konkrete kunst og om konstruktive og konkrete kunstnere, men også om dansk avantgarde og moderne kunst i bredere forstand. Hun har desuden arrangeret udstillinger om disse emner på forskellige danske kunstmuseer.