Det er billedkunstner Ann Lislegaard, som står bag det helt nye stedsspecifikke kunstværk Orakel, en animation 2018 på Københavns Professionshøjskole. Neonuglen kan opleves i Campus Carlsbergs atrium, hvor den udsmykker væggen i 11 meters højde med et vingefang på omkring otte meter. Uglen skiftevis spreder sine vinger, tager afsæt, letter og tager afsæt igen. Bevægelserne animeres af et netværk af neonrør. Kunstværket er realiseret på baggrund af en bevilling fra Ny Carlsbergfondet.

Uglen som orakel
Ann Lislegaard har gennem mange år arbejdet med en række forskellige medier, og hun er særligt kendt for at benytte ny teknologi i sit kunstneriske arbejde. Hun henter inspiration i science fiction-genren som en alternativ indgang til fortælling og de sociale og psykologiske strukturer, som vi forstår verden igennem.  Lislegaard er optaget af uglen som et slags orakel, et varsel.

”Tidligt i processen besluttede jeg, at udsmykningen ikke skulle være et stillestående billede af en ugle. Den skulle performe og være i bevægelse, ligesom en animation. De sidste årtier er der forsvundet mere end tre millioner fugle bare i Danmark. Neonuglen kan ses som et mødested, der også minder os om, at vi kan forandre, hvordan vi lever. Uglen sætter af, den letter og den drømmer om at flyve – også i fremtiden,” siger Ann Lislegaard.

Formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt siger:

”Traditionelt set figurerer uglen på uddannelsessteder som en beskeden og stoisk påmindelse om den læring og dannelse, der dagligt venter de studerende. Men som altid i Ann Lislegaards værker, er der noget andet og mere på spil, end det umiddelbart afkodelige. Hendes ugle på Campus Carlsberg kaster noget nyt af sig, hver gang man kigger på den. Dens meditative rytme og imponerende skala synes at invitere os til både eftertænksomhed og de helt store tanker. Irma-hønen ved Sortedams Dosseringen har fået en seriøs konkurrent.”

Kunstens rolle i et uddannelsesmiljø
Københavns Professionshøjskole har tænkt kunst ind som et vigtigt element i indretningen af det nye uddannelsesmiljø på Campus Carlsberg. Rektor Stefan Herman siger:

”På Campus Carlsberg skal kunst have en fremtrædende rolle og fungere som en medskabende faktor i studie- og læringsmiljøet. Når kunst spiller en central rolle, styrker vi byggeriets identitet, såvel som den kulturelle og sociale sammenhængskraft. Det har betydning for liv, læring og trivsel. Vi er meget taknemmelige for det imponerende nye værk, som Ny Carlsbergfondet har skænket Københavns Professionshøjskole.”