L.A. Ring - malerisk, motivisk og menneskeligt

Projektet er en forskningsbaseret bog om den kanoniserede maler L. A. Ring (1854-1933). Værkets episke åndedræt er dels biografisk og dermed livsorienteret, og dels monografisk og dermed værkorienteret.

Bogen ønsker at skabe et nuanceret billede af L. A. Ring som menneske og kunstner med en profilering af Rings selvstændighed og radikalitet - malerisk, motivisk og menneskeligt. Endvidere er det ambitionen at placere Ring centralt i epokens sociale, filosofiske, litterære og billedkunstneriske strømninger og belyse, hvordan kunstneren relaterer sig til og inspireres af tidens naturalisme, realisme og symbolisme. Ring indgår i skiftende kunstneriske, litterære og emotionelle fællesskaber i tiden, og er selv med til at definere epokens nye kunstneriske udtryk og praksisser.

Den hidtil eneste større biografi om L. A. Ring blev skrevet af kunsthistorikeren Peter Hertz i 1934, og dens syn på kunstneren er præget af Rings død året før. I de forløbne årtier har en diversitet af særudstillinger og væsentligt nyt kildemateriale gjort det muligt at rykke ved det etablerede billede af kunstneren som melankolsk mørkemand.Kompositionen i projektet er dels kronologisk-horisontalt i sin udfoldelse, dels tematisk-vertikalt med en række kiler og diagonaler, der bryder fremstillingen op.
'Ring'ske' kernemotiver: vejen, tærsklen, døden, kærligheden, stederne og årstiderne skulle gerne generere en dynamisk og prismatisk fremstilling.   

Om stipendiaten

Henrik Wivel (f. 1954) er mag.art. i nordisk litteratur 1985 og dr.phil. 1990. Publicerede artiklen ”Den realistiske uhygge. Vilh. Hammershøi og L. A. Rings motivverden” i tidsskriftet Kritik 59/1982, forfatter til Ny dansk Kunsthistorie bd. 5 (1994), hvori L. A. Ring er centralt placeret, samt en mindre monografi L. A. Ring (1997), tillige med essays om kunstneren i forskellige antologier og kataloger. Konsulent på SMKs retrospektive udstilling om L. A. Ring ”På kanten af verden” (2007).