I begyndelsen af 1800-tallet blev en mangfoldighed i dansk kunsthistorie fra den anden halvdel af århundredet frasorteret. Der opstod således en mere og mere fastlåst idé om, hvilke landskabsbilleder, der skulle godkendes som ’ægte og rigtig’ danske fra perioden. Denne kanonisering var gældende for både billedets stil og for landskabstype og karakter. Dette har medført, at dele af landskabskunsten ikke længere figurerer i den nationale fortælling, og er mange ubekendt.

Fuglsang Kunstmuseum har imidlertid indsamlet et bredt spektrum af landskabsbilleder fra sit regionale område, Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. Samlingen omfatter både kendte nationale motiver og nærmest ukendte. Dermed kan den bidrage til at undersøge, hvad det er, der er blevet frasorteret og hvorfor.

Over grænser

Projektets mål er at undersøge de regionale landskabsbilleder fra Lolland-Falster-regionen, og se på deres konstruktion af den visuelle regionale identitet, kunstnernes position i forhold til egnen samt til den gryende turismes behov for landskabsskildringer. Ligesom de markante godsers betydning også undersøges. Det inddrages, at egnen er transregional og har grænsekrydsende landskaber (især kridtklinterne) og en grænsekrydsende befolkning (herunder godsejerfamilierne).

Resultaterne af forskningen bliver formidlet i artikler, i forskningsseminarer og i udstillinger med forskningsbaserede kataloger.

Første artikel, om landskabsmaleren F.C. Kiærskou, er udkommet: ”Gathering Storm. A Landscape Painting from a Danish Province and its Art Histories” i Romantik 2018, 47-72.   

Om stipendiaten

Susanne Bangert er kunsthistoriker med museal og kuratorisk erfaring fra Fuglsang Kunstmuseum, Museum Sydøstdanmark og Ashmolean Museum, Oxford.  Udover museumsarbejde med kunstformidling og kulturhistorisk formidling har hun publiceret inden for sine forskningsinteresser: Dansk identitet. ikonografi, symboler og samlingshistorie. Formidling af museumssamlinger bredt forstået, herunder samlingers betydning for identitet og selvforståelse; samt den fysiske oplevelses betydning for læring og vidensdannelse.

Hun er uddannet på Københavns og Oxford Universitet (MPhil, byzantinske studier)