Værket HORNY VACUUM består af en 3D-animation, tre teleskopiske stålhorn, to røde, oppustede öko-tec tube walls, som normalt anvendes til at dæmme op for oversvømmelser, samt et baculum: en penisknogle fra en hvalros, der er gennemboret og transformeret til et spirituelt horn. Tilsammen udgør elementerne Lea Porsagers kunstneriske fortælling om neutrinoen.

Spøgelsespartiklen

Porsagers interesse for neutrinoer stammer fra hendes ophold på CERN – Den Europæiske Organisation for Højenergifysik. Neutrinoen er den mystiske elementarpartikel, også kaldet ”spøgelsespartiklen”, som fysikeren Wolfgang Pauli udtænkte eksistensen af tilbage i 1930. Neutrinoens masse er 100.000 gange mindre end elektronens og påvises i teleskopiske neutrinohorn. De små partikler passerer uhindret gennem al masse, de møder - også den menneskelige krop – og interagerer kun sjældent med andet stof.

Porsager referer til den klassiske fysiks håndtering af neutrinoen med værkets forskellige elementer. 3D-animationens billedside skal forestille neutrinohornets indre. Som betragter følger man med fra neutrinoens synsvinkel. Dertil er lagt en lydside med gongtoner, der sender vibrationer helt ind i kroppen. Animationen skal opleves med cyan-røde 3D-briller på, og da det menneskelige sanseapparat er for begrænset til selv at se neutroner, har Porsager sat et ekstra glas – et tredje øje – i 3D-brillen.

Spiritualitet og kvantefysik

Med værket tilbyder Porsager en både kropslig og visuel oplevelse af noget af det mindste i universet. Et nærmest usynligt fænomen gøres sanseligt for beskueren. I HORNY VACUUM er kunsten mere end blot repræsentationer af verden omkring. Den er et bud på, hvordan vi kan forstå et abstrakt fænomen som neutrinopartiklen. Værket er en leg mellem det spirituelle og kvantefysikken, mellem energier og perversioner.

HORNY VACUUM blev tidligere på året vist på Bloom - Festival om natur & videnskab. I perioden 24. september – 22. december 2019 kan værket opleves i Porsagers soloudstilling [WEAK] FORCE på Museet for Samtidskunst og vil efterfølgende indgå i museets faste samling.

Om Lea Porsager

Lea Porsager (f. 1981) er uddannet fra kunstakademiet i Frankfurt am Main og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2010. Hun begyndte som ph.d.-studerende ved Kunsthøjskolen i Malmö og Lunds Universitet i 2015 med projektet ”CUT-SPLICE THOUGHT-FORMS”. Porsager beskriver sin kunstneriske metode som spekulativ fabuleren inden for weird videnskab, alternative livsformer og det esoteriske. Hendes værker udspiller sig i feltet mellem kvanteteorier, feminisme og far-out spirituelle indsigter.