Wilhelm Marstrand hører til blandt dansk guldalderkunsts sværvægtere. Næste år viser Nivaagaards Malerisamling i samarbejde med tre andre danske kunstmuseer en større udstilling om Marstrand. Men allerede nu varmer det nordsjællandske kunstmuseum op til udstillingen, da man med støtte fra Ny Carlsbergfondet har sikret et tidligt lille mesterværk af Marstrand til sin fornemme samling.

Fra Eckersbergs atelier...

Liggende model er et lille stykke dansk kunsthistorie i mere end én forstand. I 1833 skete der noget skelsættende på Kunstakademiet i København: For første gang nogensinde fik akademiets elever mulighed for at tegne og male efter en kvindelige model. Indtil da var øvelsen forbeholdt brugen af mandlige modeller. Samme år i oktober sad en række af de mest talentfulde elever derfor i C.W. Eckersbergs atelier i Charlottenborg og malede den samme rygvendte kvinde.

At Marstrand slap mere end godt fra øvelsen, er der ingen tvivl om. Den nøgne kvinde er malet sanseligt og yderst livagtigt frem i Liggende model. Kroppen er vredet, så kurverne fremhæves, og ansigtet er helt skjult, hvilket blot gør værket endnu mere påtrængende. Alene detaljegraden i kvindens fødder vidner om en kunstner, der med pensel og palet allerede tidligt beherskede forholdet mellem lys og skygge.

… til en bankboks i København

Billedets nyere proveniens er præget af mørklægning. Helt bogstaveligt. For i 1998 blev Liggende model sammen med en række andre danske guldaldermalerier købt af en schweizisk privatsamler ved en dansk kunstauktion. Kulturværdiudvalget vurderede det for særligt nationalt værdifuldt og kvitterede med et eksportforbud, hvilket fik den nye ejer til at deponere sin nyerhvervede kunst i en bankboks i København. Trods adskillige forsøg fra Kulturværdiudvalget på at erhverve Marstrands billede, forblev det i bankboksen i over 20 år, indtil det sidste år lykkedes Nivaagaards Malerisamling at indgå en aftale med ejeren om et langtidslån. Nu er det lykkedes endegyldigt at sikre det lille mesterværk i museumseje.

Mere Marstrand på Nivaagaard

Nivaagaards Malerisamling har i forvejen en betydelig samling af værker af Marstrand, som i øvrigt var nær ven af museets stifter, Johannes Hage. Liggende model komplementerer museets samling på fornemste vis ved bl.a. at bidrage til at synliggøre sammenhængen mellem modelstudier og historiemaleri i dansk guldalder. Og næste år blænder Nivaagaard yderligere op for den danske guldaldermaler med udstillingen ”Wilhelm Marstrand. Den store fortæller” i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet.

Om Wilhelm Marstrand

Wilhelm Marstrand (1810-73) blev i 1826-33 uddannet på Kunstakademiet i København under C.W. Eckersberg og betragtes i dag som hørende til blandt dansk guldalders væsentligste billedkunstnere. I sine unge år malede han fortrinsvist motiver fra hverdagens København, men efter endt uddannelse drog han i 1836 til Italien ligesom så mange andre af tidens kunstnere. Herfra vidner Marstrands malerier særligt om hans fascination af det lokale folkeliv, som han igen og igen skildrede i forskellige sammenhænge og ikke mindst i Rom. Tilbage i Danmark blev Marstrand hurtigt en velanset kunstner. Modsat flere af de andre danske guldaldermalere beskæftigede han sig ikke i samme grad med emner af udpræget national karakter, men understregede i stedet væsentligheden i at omplante det fremmede på dansk grund. Hans mere kosmopolitiske profil blev yderligere stimuleret af flere rejser til Rom, Venedig og Paris, hvor han blev inspireret af en række af de store mestre, bl.a. Rembrandt, Tizian og Veronese.