Balletscene stammer fra Giersings eksperimenterende periode fra 1917-1921 og er det sidste væsentlige værk fra kunstneren fra denne periode omkring Første Verdenskrig. Med stærke farver og enkelt formsprog viser dette maleri den centrale placering Giersing havde på den danske kunstscene netop i disse år.

Inspiration fra den dansende avantgarde

Med indflydelse fra flere internationale avantgardetendenser heriblandt kubisme, fauvisme og tysk ekspressionisme, centrede denne periode i hans praksis sig især om fodbold og dans som motiver. Balletscene giver ydermere udtryk for Giersings fascination af den moderne russiske ballet, der også eksisterede blandt flere af tidens avantgardekunstnere.

Fokin og Fokina

Maleriets motiv forestiller ægteparret Mikhail Fokin og Vera Fokina, der begge var dansere ved den moderne russiske ballet. Især Mikhail Fokin var med til at reformere balletten – både som danser og koreograf. Harald Giersing deltog ved premieren, da det sensationelle dansende ægtepar optrådte på Det Kongelige Teater i København den 12. maj 1918. Karakteristisk for Giersings praksis er maleriet dog ikke baseret på hans iagttagelser under fremførelsen, men er derimod skabt på baggrund af det sort/hvide fotografi, der blev bragt i Politiken i forbindelse med premieren.

Farverig forenkling

Værket gengiver udelukkende dagbladsfotografiets hovedpersoner og erstatter deres materielle baggrund med en monokrom rød. Ved at frigøre motivets subjekter fra deres statiske forankring, skabes der en effekt af bevægelse.

Parrets let lyserøde og kolde blå toner står i stærk kontrast til den blodrøde baggrund. Dette skaber et dekorativt udtryk, der betegner kulminationen på Giersings koloristiske eksperimenter. Balletscene var, sammen med kunstnerens udkast til udsmykningen af Videnskabernes Selskabs hus fra 1925, det sidste han malede i denne stil.

Balletscene er erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Augustinusfonden og Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.