Jernalderens billedkultur adskiller sig fra vores i dag. Det norrøne begreb Eigi einhamr (dét som ikke har én form) peger på et kraftinvesteret kropsbillede, der ikke skelner mellem menneske og dyr, og som kan overskride og udvide kroppens integritet og natur.

Projektet er tværfagligt og undersøger billedprægene på Jernalderens guldbrakteater fra 300-500 e.v.t. gennem en udvidet læsning af Asger Jorn og hans nordiske projekter. Jorn ønskede et opgør med middelhavsområdets klassiske hegemoni og fremskrev brakteaternes billeder som særegne nordiske udtryk i deres egen ret. Ikke som passive efterligninger af de importerede guldmønter med kejserafbildninger, der var brakteaternes materielle udgangspunkt.  

Norrøn pantheon

Med Jorns syn på billedet som generativt og morfologisk formfødende ville han betone den visuelle betydningsdannelse på bekostning af typologi, stilistisk kronologi og mytologisk illustration. Projektet forfølger denne optik, som afprøves på genstandsfeltet i form af billedanalyser. Disse trækker på teoridannelser, som den nyere, mere tværfagligt orienterede arkæologi også har taget til sig.

Projektet argumenterer for, at brakteaternes billeddannelser er den væsentligste kilde til brakteaterne selv - og unddrager sig 1200-tallets nedskrevne norrøne pantheon som tolkningsnøgle. Som konsekvens introduceres et udvidet billedbegreb ift. den arkæologiske brakteatforskning, ligesom der plæderes for en øget opmærksomhed på visualitetens forskellige roller i henholdsvis skriftkultur og oral kultur.

Om stipendiaten

Teresa Østergaard Pedersen (f. 1981) er mag.art. (2008) og ph.d. fra Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet med den tværfaglige afhandling Eigi Einhamr - om jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form i norrøn visuel kultur (dec. 2017). Hun har en tofaglig BA, ligeledes fra Aarhus Universitet, i Middelalderarkæologi og Kunsthistorie (2003) og er forfatter til artikler og bøger om udvalgte danske kunstnere, fx Sammenlignende Vandalisme: Asger Jorn, den nordiske folkekunst og arkæologien (Forlaget Moesgaard/Museum Jorn, 2015). Hun har kurateret udstillinger i ind- og udland, er tidligere samlingsinspektør på Museum Jorn, Silkeborg, og arbejder i dag som museumsinspektør på Holstebro Kunstmuseum (2018-).