Det Nationale Fotomuseums samling indbefatter allerede værker fra den anerkendte fotokunstner Trine Søndergaards tidlige virke. Herunder fra gennembrudserien Now that you are mine (1997-2000) der demonstrerer Søndergaards talent for følsom og visuelt hårdtslående dokumentarisme, samt den tidlige portrætserie Monochrome portraits (2009), som en undersøgelse af det private som fænomen. Med bevillingen fra Ny Carlsbergfondet tilføjes 14 udvalgte værker fra Søndergaards nyere og samtidige virke til samlingen, der i tematisk tråd med de tidligere værker behandler det private som en slags ”indre rum”. 

Donationen består af værker fra portrætserierne Strude (2008-2010), Guldnakke/Interiors (2012-2013), Dress of Mourning (2016), Reflections (2014/2015) samt interiørbilleder, som kunstneren løbende har arbejdet med.

Det indre liv

Serierne, som værkudvalget repræsenterer, fletter sig tematisk sammen til en undersøgelse af, hvordan menneskets ydre, som skildret i portrættet, både kan videreformidle og skjule et indre liv. Strude portrætterer unge kvinder iført den traditionelle fanøske egnsdragt, hvis hovedbeklædning skulle beskytte mod vind og vejr. Serien blev til i en periode, hvor diskussioner om religiøs hovedbeklædning ofte blev politiseret, og den er derfor blevet udlagt som en kommentar til forholdet mellem det personlige og det offentlige i udseende og påklædning. Fotografierne af de tildækkede ansigter med bortvendte blikke bryder med portrættets konvention om imødekommende frontalitet, og de fremstår dermed også som en refleksion over genren i sig selv. Tematikken fortsætter i Guldnakke, som portrætterer piger iført en traditionel, dansk hovedbeklædning. Hovedbeklædningen står i kontrast til pigernes nutidige tøj og fremstår derfor fremmed. I Dress of Mourning skildres kvinder i sørgedragter. Således kommer tøjets funktion som både kulturel markør og personligt udtryk i fokus i begge portrætserier. I Reflections optræder pigerne i moderne tøj, men har til gengæld placeret spejle foran ansigterne i en afvisende gestus. Også interiør-billederne med hammershøiske, tomme værelser, bliver til tyste udlægninger af følelsesmæssige, indre rum.

De upersonlige kvinder

Søndergaards portrætter af unge kvinder og piger er upersonlige i den forstand, at vi ikke kan genkende den portrætterede som individ. I stedet fremstår fotografierne som stilfærdige udsagn om at skildre det private, som i virkeligheden er usynligt. Sammen kan værkerne altså ses som en kommentar til vores tids hyper-synlighed, der udmønter sig i både overvågning og selfie-kultur. Vi omsætter hele tiden vores indre til let aflæselige ikoner i portrætter eller emojis. Søndergaards portrætter er både en påmindelse om, at synligheden har sine omkostninger, og en generel insisteren på eksistensen af noget dybere, der ikke umiddelbart lader sig indfange.

Om Trine Søndergaard

Trine Søndergaard (f. 1972) bor og arbejder i København og betragtes som en af Danmarks væsentligste fotokunstnere. Hun har blandt andet modtaget Albert Renger-Patzsch Prize i 2000 og Ny Carlsbergfondets Kunstnerleget i 2017. Hendes arbejde er velrepræsenteret verden over, blandt andet på MUSAC i León, Gothenburg Museum of Art, The National Museum of Norway, The Israel Museum og Maison Européenne de la Photographie i Frankrig.