Med erhvervelsen af maleriet To læsende børn. Kunstnerens søn Peter og søsterdatter Cecilie Feilberg, gift Gottlieb fra 1845 får Den Hirschsprungske Samling et væsentligt værk af Christen Købke. Værket er fra en periode, hvor der indfinder sig en mere klassificerende tendens i Købkes værker end tidligere set.

Det nære og familiære

Christen Købke malede ofte sine nære omgivelser: lokalmiljøet omkring Kastellet i København, familie og venner. Især familiens børn var blandt hans foretrukne motiver, og i 1845 malede han dette værk, der forestiller hans søn og niece.

De to børn står arm i arm, mens den otteårige Cecilie læser op for den fireårige Peter. Cecilie var datter af Købkes søster Conradine Feilberg. I et af sine breve til søsteren skrev Købke: ”Der er da en meget inderligt Venskab imellem Din Cicilie og min Peter”. Forholdet mellem de to børn afspejler på bedste vis den nære relation, der var mellem Købke og hans søster. Den omsorg, den ældre kusine viser sin fætter, giver os et billede af dette inderlige venskab, som forstærkes af deres tætte fysiske kontakt i maleriet.

Guldalderens børn

Købke indskriver sig med værket i guldalderens fascination og betagelse af barnets uskyld og naive tilgang til verden. Købke var en stærk kolorist, og i portrættet er farverne afstemt med stor sikkerhed. Børnenes røde kinder og læber, Peters koralrøde dragt og Cecilies perlekrans ligger i samme farvespektrum, ligesom det hvide i Cecilies kjole giver ekko i Peters skjorteflip og bogens sider. Den neutrale baggrund bidrager til den ro og koncentration, der hviler over værket.

Værket hører til Købkes senere produktion, hvor han maler i en klar og mere stram stil end den vibrerende, skitserende teknik, som ellers kendetegner store dele af hans samlede værkproduktion.

”Vi glæder os meget over, at Christen Købkes værk fremover vil være en del af museets samling. Dobbeltportrættet viser en side af Købke, som ikke er repræsenteret på Den Hirschsprungske Samling, nemlig barneportrætterne, som ellers står centralt i hans produktion” siger Gertrud Oelsner, direktør for Den Hirschsprungske Samling.

Om Christen Købke

Christen Købke (1810-48) blev født i København og voksede op i området omkring Kastellet. Han studerede på Kunstakademiet allerede som 12-årig og har været i lære hos både C.A. Lorentzen og C.W. Eckersberg. Købke regnes i dag for en af den danske guldalders betydeligste malere.

To læsende børn. Kunstnerens søn Peter og søsterdatter Cecilie Feilberg, gift Gottlieb er erhvervet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet. Værket kan ses på museet fra onsdag den 26. september.