Med erhvervelsen får KØS mulighed for at vise markante eksempler på kunstudsmykninger, som med nytænkende greb og strategier har bidraget afgørende til at skabe ny kunst til hospitaler. Det drejer sig om forarbejder i form af skitser, tegninger, collager, modeller og rekonstruktioner til udsmykninger udført af Kirstine Roepstorff, Julie Nord, Ane Mette Ruge, Malene Landgreen og Ruth Campau.  

Den menneskelige inddragelse

Den kunst, der skal udsmykke hospitalerne i dag, forventes at forholde sig nøje til patienternes sansemæssige oplevelse af de fysiske rammer. Et fornyet fokus, som de seks udsmykninger udgør væsentlige og varierende eksempler på.

Med værket Gong sætter Kirstine Roepstorff fokus på oplevelsen af fællesskab og ejerskab. Nybagte forældre på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital inviteres til at fejre den nyfødte ved at aktivere den enorme rørklokke, der hænger på Dokk1 ved Aarhus Havn. I Julie Nords vægmotiver til børneafdelingen på Akershus Universitetshospital i Oslo er det børnenes uvished og afventen, der afspejles i de myldrende, fortællende og lidt foruroligende sort-hvide tegninger. Og Ane Mette Ruge lader hospitalets daglige brugere indtage rollerne som dem, der ”bærer” sygehuset og tager imod de besøgende i sit karyatideværk til Sygehus Sønderjylland.

Kontrolleret farvesætning

Erhvervelsen rummer også forarbejder til vægudsmykninger med ambitiøse og kunstnerisk sikre farvesammensætninger, som i Kirstine Roepstorffs antydningsvist fabulerende vægmotiver på Sygehus Lillebælt i Kolding. Malene Landgreen viser ligeledes en suveræn fornemmelse for farver og rum i sin prisbelønnede udsmykning af Nyt Psykiatrisygehus Slagelse. Her foregriber den ene farveskala nænsomt den næste, så skarpe kontraster, der betragtes som uhensigtsmæssige for patienterne, undgås. På Hvidovre Hospital har Ruth Campau skabt en række poetiske akrylcollager. De asymmetrisk sammensatte plader i forskellige farver og mønstre markerer de fire centrale trappeopgange på hospitalet. Værket er et eksempel på, hvordan der kan etableres en hjemlig og rolig stemning midt i det store, fremmedgørende hospitalskompleks.

Bidrag til offentlig debat

KØS kunne i perioden 9. september 2017 – 1. april 2018 vise den internationalt forskningsbaserede udstilling ”Hvad gør kunst på hospitaler?”. Udstillingen havde til hensigt at bidrage til den offentlige debat om, hvorvidt det giver mening at anvende dele af hospitalernes byggebudgetter på udsmykninger. De seks kunstprojekter var en del af udstillingen.