Maleriet Slagterbutik ved Nikolaj Tårn fra 1886 er et tidligt værk skabt af J.F. Willumsen året efter hans uddannelse fra Akademiet og Kunstnernes Studieskoler. Med erhvervelsen får Willumsens Museum et betydningsfuldt bidrag til deres samling, som rummer få ungdomsværker fra Willumsens hånd.

”Maven” i København

Området omkring Nikolaj Kirke i København, hvor Willumsen fandt sin inspiration til værket, bestod indtil 1917 af en række slagterboder, som var opført i midten af 1800-tallet. Dette fungerede som byens kødtorv, der i daglig tale blev omtalt som ”Maven”.

Willumsen beskriver værket i sine erindringer:

”Billedet ”Slagtebutik ved Nikolai Taarn” blev malet i ”maven” ved Nikolai Taarn, ud til Kirkestræde. Der saa jeg at der hver Dag kom en Kone og tiggede om ”bare saadant lille Stykke Kød”. Hun fik dog ikke hver Dag et Stykke, for Slagtersvenden var hoven paa det og ked af hendes stadige Rende ham paa Døren. Det interessante ved Butikken laa naturligvis i alt det røde Kød som hængte i den og de flaaede Kalve og Lammehoveder der var lagt frem”.

Om Slagterbutik ved Nikolaj Tårn

I værket ses en ældre kvinde og en slagtersvend som centrale figurer, men det er kødet, som hænger omkring dem, som er det egentlige hovedmotiv. Det rå og blodige kød tilføjer rummet noget urovækkende og danner desuden rammen for fortællingen. Den makabre kødelighed fascinerer og frastøder, samtidig med at det peger på de bestialske drifter i mennesket. Willumsen var fascineret af det maleriske og udtryksfulde ved de parterede dyrekroppe i slagterbutikkerne. Denne interesse for det dyriske er et tilbagevendende tema i Willumsens praksis.

På vej til det ekspressive

Slagterbutik ved Nikolaj Tårn er et folkelivsbillede i tidens typiske naturalistiske stil, men er yderst interessant, da det trækker på kontrasten mellem lys og skygge, et abrupt beskåret billedudsnit og brugen af en stærk rød farve sat over for grønlige nuancer. Det tidlige værk peger med disse elementer på Willumsens senere mere farverige og ekspressive stil. Willumsen skabte maleriet, inden han tog på sine rejser til Frankrig og Norge, som definitivt satte præg på hans kunst. Rejserne inspirerede Willumsen til hans efterfølgende mere eksperimenterende malemåde og farvepalette, hvilket han er bedst kendt for i dag.

I svigerfamiliens eje

I 1889 solgte Willumsen maleriet til sin svigerfar C.H. Meyer og samme år bestilte Kunsthandler Kleis en kopi af værket, som i dag er i Davids Samling. Det var ikke usædvanligt for Willumsen at skabe to næsten identiske værker. Originalen har været i Willumsens svigerfamilies eje siden 1889, men er nu blevet indkøbt til J.F. Willumsens Museum og vil her bidrage til museets brede samling af Willumsens meget forskelligartede værker.

Maleriet vil blive udstillet i 2019 på J.F. Willumsens Museum i en dialogudstilling med værker af både Willumsen og billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, hvor bl.a. interessen for det dyriske vil være i fokus.