Den Hirschsprungske Samling har et enestående arkiv med mere end 25.000 kunstnerbreve og dokumenter som dagbøger, scrapbøger og fotografier. Arkivet er sammensat af en række delarkiver, hvoraf kunsthistorikeren Emil Hannovers arkiv indgik som testamentarisk gave til Den Hirschsprungske Samling i 1923.

Emil Hannover (1863-1923) var Den Hirschsprungske Samlings første direktør og var en af de toneangivende kunstkritikere omkring år 1900. De mange typer af netværk, der knytter sig til hans position som museumsmand, kunstkritiker og aktiv forfatter, er repræsenteret i hans arkiv, der tæller ca. 6500 breve fordelt på omkring 825 brevskrivere. Som et tværsnit af det 19. århundredes danske kunsthistorie imponerer arkivet dermed både i omfang og bredde, men også i dybde: Enkelte af de bevarede korrespondancer er meget omfattende - som arkivets 344 breve, der er udvekslet mellem Hannover og maleren Johan Rohde (1856-1935).

Materialet, der er udvalgt til først at blive gjort tilgængeligt online, er brevene til og fra Hannover i årene 1887-1893. I denne periode fandt vigtige, institutionelle forandringer sted i det danske kunstliv, som førte til etableringen af Den frie Udstilling i 1891. Rohde var drivkraften i kredsen af kunstnere, der stod bag oprettelsen af dette modsvar til Kunstakademiets censurerede udstillinger på Charlottenborg. Blandt andet Hannovers korrespondance med Rohde - og med kunstnere som Harald og Agnes Slott-Møller, P.S. Krøyer, Ludvig Find og flere andre - giver et fascinerende og nuanceret indblik i tiden omkring stiftelsen af Den frie Udstilling og de første turbulente år i 1890’erne.

Søg i arkivet