Kilder til Dansk Kunsthistorie

Bag de synlige, håndgribelige værker fra kunstnernes værksteder ligger ofte et skrøbeligt korpus af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser, der giver et spændende blik på processen og tankerne omkring den. For at sikre nogle af disse kilder igangsatte Ny Carlsbergfondet i efteråret 2015 et digitaliseringsprojekt med titlen Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK.