Fokus

Et væsentligt maleri i Th. Philipsens produktion er nu hentet hjem til Danmark.

2015 Værkdonation

Storm P for de udsatte

Kofoeds Skole har modtaget et Storm P-landskabsmaleri og ophængt det i skolens kantine.

Herlufsholm Kostskole har fået en skulptur, der er tænkt som et rum i bevægelse.

I samarbejde med Augustinus Fonden har Ny Carlsbergfondet doneret maleriet ”Jockeys før start” (1886-1890) til Glyptoteket.

Ansøgning

Vi har ingen ansøgningsfrist, eftersom bestyrelsen behandler ansøgninger løbende 

Nyheder

Carlsbergfondene bidrager til den demokratiske debat med fem arrangementer på årets Folkemøde.

Ny Carlsbergfondet har uddelt fire priser til markante personer i dansk kunst- og museumsliv.

Velkommen til hjemmesiden for Ny Carlsbergfondet, som også har fået nyt logo og grafisk design.

En ny lyssætning gør, at Glyptoteket fremover kan besøges efter mørkets frembrud.