Forskningsprojektet undersøger kunstnerkolonien i Faaborg ved at analysere kunstnernes lokale tilhørsforhold og engagement og diskutere forankringen i det lokale i forhold til en større kontekst af samtidige europæiske kunstnerkolonier. Forskningsprojektet udføres af to af Faaborg-museets faste faglige medarbejdere, Gertrud Hvidberg-Hansen og Gry Hedin.

Afvigelser og sammenfald

Kolonien i Faaborg er enestående i europæisk sammenhæng ved, at dens væsentligste kunstnere var familiemæssigt relateret til området. Særligt Peter Hansen, Anna og Fritz Syberg samt Jens Birkholm spillede en afgørende rolle for kolonien og det museum, der etableredes, da aktiviteten i kolonien var på sit højeste.

Kunstnerkoloniens virke i Faaborg er præget af en 'selvfremstilling', der understreger, at de var 'indfødte' kunstnere med tæt tilknytning til byen og området. I de europæiske kunstnerkolonier var der især tale om tilrejsende kunstnere, der i forskellig grad opretholdt en distance til lokalbefolkningen. Fynboernes måde at manifestere sig som et 'kollektiv' i og født af byen er derfor vigtigt at undersøge nærmere og give en kritisk vurdering i forhold til både afvigelser og sammenfald med andre kunstnerkolonier.

Der er et stort behov for en sådan forskning, idet den eksisterende litteratur om Fynboerne ikke forholdt sig til den internationale forskning i kunstnerkolonier og har karakter af formidling fremfor forskning. Derudover er der behov for at skabe grundlag for, at kolonien i Faaborg kan få en plads i den internationale forskning.

Udstilling og bog

Den danske publikation udkommer i forbindelse med åbningen af den forskningsbaserede udstilling om Faaborg som kunstnerkoloni (11. maj 2019). Det består af en artikel af Gry Hedin, der undersøger kunstnernes aktiviteter i Faaborg og omegn i lyset af det europæiske kunstnerkoloni-fænomen. Dernæst ser Gertrud Hvidberg-Hansens artikel nærmere på kunstnernes genremalerier i lyset af denne genres udbredelse i de øvrige europæiske kunstnerkolonier. Tredje artikel af Gry Hedin undersøger de landskabsmalerier, der blev til i kunstnerkolonien.

De samme artikler indgår i den engelsksprogede udgivelse om museet, som udkommer på Aarhus Universitetsforlag maj 2019. Derudover bringes et udvalg af de forskningsbaserede artikler udgivet i bogen I skøn forening – Faaborg museum 1915 fra 2015, bl.a. artiklen af Gry Hedin og Gertrud Hvidberg-Hansen om samspillet mellem Carl Petersens bygning til museet og så kunstsamlingen.

Om stipendiaterne

Gry Hedin var museumsinspektør på Faaborg Museum 2014-2018. Hun er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og ph.d. fra Nordiske Studier og Sprogvidenskab med afhandlingen Skrig, Sult og Frugtbarhed om Darwin-receptionen i Norden. Hun har i sin forskning arbejdet med forholdet mellem kunst, litteratur og naturvidenskab med fokus på dansk og nordisk kunst i 1800-tallet, og hun har udført flere forskningsprojekter med udgangspunkt i landskabsmaleri.

Gertrud Hvidberg-Hansen har været museumsdirektør på Faaborg Museum siden 2013. Hun er cand.mag. i kunsthistorie og fransk fra Aarhus Universitet. Hun står bag en lang række forskningsbaserede udstillinger, der belyser tværfaglige sammenhænge mellem kunst, arkitektur, kunsthåndværk og naturvidenskab og har arbejdet med både landskab og figurfremstillinger i kunst fra perioden 1770-1940, bl.a. vitalismen i dans kunst og kultur.