Carlsbergfondet udgiver hvert år et årsskrift, der gennem illustrerede artikler giver indsigt i hele Carlsbergfamiliens aktiviteter. Ny Carlsbergfondet har bidraget med nedenstående seks artikler til årsskriftet 2019. 

 

14. OM BETYDNINGEN AF KUNSTMUSEERNES SAMLINGER
Morten Kyndrup

15. MED LIMFJORDEN SOM BAGTÆPPE
Stine Høholt

16. HVIDE KRIST - tværfagligt perspektiv på Thorvaldsens kirkeværker
Margrethe Floryan

17. FORM, FARVE OG LYS - interview med Viera Collaro
Jakob Fibiger Andreasen

18. REN LUFT OVER AMAGER
Tom Hermansen

19. TIL FEST MED ROMERNE: BERIGET & BERUSET
Julie Lejsgaard Christensen

 

Læs årsskriftet 2019 digitalt eller download som pdf.

Årsskriftet kan rekvireres gratis ved henvendelse til Ny Carlsbergfondet.

 

Beretning

Årsskrifterne har til og med 2015 indeholdt en oversigt over det foregående års bevillinger og fordelingen mellem de fundatsbestemte hovedaktiviteter. Efter 2015 vil disse oplysninger være tilgængelige på Carlsbergfamiliens respektive hjemmesider.

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2018

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2017

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2016

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2015