Udstillingen ”Olafur Eliasson: In real life” præsenterer over 30 af Eliassons værker fra de sidste 30 år af hans kunstneriske praksis – fra tidligere kendte installationer som Beauty (1993) til eksempelvis Stardust Particle (2016). Spændvidden i den alsidige kunstners praksis vises i udstillingen gennem tematiske grupperinger af værkerne, der vil reflektere over Eliassons kunstneriske virke med den sansende oplevelse i centrum.

At se sig selv sanse

Hver installation eller gruppe af værker vil bearbejde et hovedtema inden for kunstnerens mangeårige praksis. Herunder Eliassons tidlige undersøgelser af rum, bevægelse og naturlige fænomener, som det bl.a. ses i Moss wall (1994), der associerer til hans islandske ophav. Eliassons eksperimenter med lys, farve, geometri, perception og brugerinddragelse, der karakteriserer hans senere værker, vil også kunne opleves. Eksempelvis installationerne Your spiral view (2002) og Your uncertain shadow (colour) (2010), der inkorporerer spejlinger og skygger, som påvirker, hvordan beskueren opfatter værkerne. 

Med den sansende oplevelse i centrum afslører værkerne ofte mekanismerne bag deres egen tilblivelse og inviterer samtidig beskueren til at reflektere over de fysiske og psykiske processer, der bidrager til, hvordan værkerne opleves.

En etisk kulmination

Udstillingen kulminerer i et rum, der undersøger Olafur Eliassons interesse i sociale og miljøorienterede problematikker. Blandt andet med projektet Little Sun (2012), som giver solcelledrevne lamper og opladere til lokalsamfund uden adgang til elektricitet. Her møder man også værket Ice Watch (2018), som med gletsjeris fra Grønland opfordrer og inspirerer til tiltag mod klimaændringer.

Udstillingen begrænser sig ikke kun til vægge og rum, men strækker sig også ud på terrassen uden for Tate Modern.

Udstillingskataloget

Udstillingen ledsages af et større katalog med titlen Olafur Eliasson, der tager form som en illustreret guide, hvis formål er at præsentere og undersøge Eliassons bredere interesser og ambitioner gennem et omfattende akademisk overblik over hans kunstneriske praksis.

Kataloget indeholder bl.a. en samtale mellem Olafur Eliasson og kuratoren Mark Godfrey fra Tate Modern samt et udvalg af kortere dialoger mellem kunstneren og en række forskellige personer fra felter inden og uden for kunstverdenen, bl.a. fra antropologien, biologien og arkitekturen. Kataloget fungerer som et kompas over Eliassons måde at tænke og skabe på – et 360 graders perspektiv over de referencer, der rammesætter hans værker.

Udstillingen vises i perioden 11. juli 2019 – 5. januar 2020 på Tate Modern og efterfølgende på Guggenheim Museum Bilbao i Spanien fra 14. februar til 21. juni 2020.