Med sin 3,5 meter høje skikkelse rejser Lazarus sig i haveanlæggets midtakse ved Bispebjerg Hospital. Her møder skulpturen patienter, pårørende og medarbejdere med åbne arme og en imponerende krop i bronze på toppen af en 2 meter høj granitsokkel.

Kunstnerisk tvetydighed
”Snarere end at gå den traditionelle vej og skabe den genopstandne Lazarus som et smånaivt, entydigt billede på håb, har Christian Lemmerz formået at give sin skulptur den kant og tvetydighed, der gør, at man får trang til at studere den igen og igen. Der er noget fantastisk smukt og rent i, at skulpturen respekterer den ambivalens, vi alle genkender, når vi besøger et hospital,” siger bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, Morten Kyndrup.

Lemmerz’ fortolkning af den bibelske figur Lazarus, som af Jesus blev genopvækket fra de døde, er på samme tid klassisk og moderne. Han har ladet sig inspirere af Thorvaldsens Kristus-figur i Vor Frue Kirke i København, men den guddommelige skulptur fremstår i Lemmerz’ version som en af Andreas Vesaluis’ detaljerede anatomimodeller. Med kunstnerisk finesse har Christian Lemmerz formået at skabe en monumental skulptur, der forener det guddommelige og det menneskelige, det enkle og det detaljerede i en og samme figur.

Glæde hos Bispebjerg Hospital
”Jeg er meget begejstret for den flotte gave fra Ny Carlsbergfondet. Skulpturen er en tilføjelse til Bispebjerg Hospitals arkitektur og smukke grønne områder. Christian Lemmerz har med dette værk skrevet sig ind i en lang og spændende tradition for at bruge kunst til glæde og gavn for alle, der kommer på hospitalet,” siger Anne Jastrup, hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Værket er, sammen med andre eksisterende og kommende kunstværker, en virkeliggørelse af hospitalets strategi om at gøre området til mere end et hospital og være et oplevelsesrigt sted, der byder omverdenen indenfor.

Om Christian Lemmerz
Den internationalt anerkendte kunstner Christian Lemmerz (f. 1959 i Karlsruhe, Tyskland) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1986 og fra Kunstakademiet i Carrara, Italien, i 1982. Hans kunst kredser ofte om kroppens forgængelighed, sygdom og død, og han forener et unikt skulptørarbejde med en række moderne, nærværende og til tider provokerende tematikker i sine store skulpturer. Christian Lemmerz modtog Thorvaldsens Medalje i 2009 og Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat i 2015.