Marselisborg Gymnasium, en gammel skole fra 1898, er blevet udvidet i flere etaper. Undervisningsbygningerne bærer præg af den tid, de er bygget i, både hvad angår arkitektur og kunstnerisk udsmykning. På samme måde ønskede Marselisborg Gymnasium, at den nye undervisningsfløj – indviet i 2014 – skulle afspejle sin samtid.

I tæt samarbejde med gymnasiet bad Ny Carlsbergfondet derfor fire kunstnere udsmykke den nye undervisningsfløj: Jesper Christiansen, Kathrine Ærtebjerg, Julie Nord og Martin Bigum.

Forskellige veje

Det var vigtigt for både Marselisborg Gymnasium og Ny Carlsbergfondet at vælge kunstnere, der er forskellige i deres udtryk, og at værkerne appellerer til unge mennesker uden at kræve en stor forhåndsviden for at give en god kunstoplevelse.

De udvalgte kunstnere blev bedt om at udsmykke fire åbne og arkitektonisk set ens lokaler i den nye undervisningsfløj. Tanken var, at de skulle løse den ”samme” opgave på forskellig vis, så elever og besøgende nu kan opleve kunstens mange formsprog og veje.

Ayat Al-ansari, elev i 1. M på Marselisborg Gymnasium, siger sådan om udsmykningerne:

”Det er vigtigt med kunst på en skole. Kunsten skaber en bestemt atmosfære, og den fjerner virkelig den stereotype forestilling, om at skolen kun er et sted fyldt med lektier, stress, regler og undervisning. Her er også plads til kunst, frie tanker og udfoldelse”.

Kunsten ind i undervisningen

Marselisborg Gymnasium har altid haft tradition for at inddrage skolens kunstværker i den daglige undervisning. Ifølge Doris Hostrup, billedkunst- og sproglærer på Marselisborg Gymnasium, er kunsten afgørende for skolens hverdag:

”Det kan slet ikke overvurderes, hvad det betyder for en skolehverdag at være omgivet af spændende kunst. Den sætter tanker i gang, inspirerer og skaber glæde og forundring. Jeg er sikker på, at det synspunkt deles af mange lærere. ”

Derfor har Ny Carlsbergfondet skræddersyet et undervisningsmateriale, som med afsæt i de fire kunstneres udsmykninger gør det let og inspirerende at bruge værkerne i billedkunst, dansk og sprogfag.

Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt på www.kunstensveje.dk og er udformet, så elever i hele landet kan benytte det – også uden fysisk adgang til kunstværkerne.

Som et særligt tiltag for både elever og besøgende på Marselisborg Gymnasium har Ny Carlsbergfondet desuden fået udarbejdet et interaktivt værktøj, i form af en mobilapp, som lader brugerne opleve værkerne på helt nye måder.