Udover deres egentlige værker har mange kunstnere efterladt sig breve, dagbøger og andre optegnelser, der giver et spændende indblik i arbejdsprocessen og tankerne bag.

For at sikre nogle af disse kilder igangsatte Ny Carlsbergfondet i efteråret 2015 et digitaliseringsprojekt med titlen Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK. Projektets formål er at indscanne og tilgængeliggøre skriftligt kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner i annoteret form. Et skriftligt kildemateriale består typisk af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser. Skitsebøger er ikke omfattet.

Ved udvælgelsen af projekterne bliver der lagt vægt på at skabe så god kronologisk og geografisk repræsentation som muligt.

Ny Carlsbergfondet yder støtte svarende op til ét årsværk. Hvert projekt skal færdiggøres i løbet af ét år, og det er planen, at der sættes tre til fire nye projekter i gang pr. år.

Hvert projekt kan, efter aftale, resultere i en bogudgivelse i en planlagt skriftserie.

Der er nedsat en styregruppe bestående af: Karsten Ohrt, Peter Nørgaard-Larsen, Hanne Abildgaard, Anneli Fuchs, Jesper Svenningsen, Thomas Hvid Kromann, Jonas Bencard, Getrud Oelsner og Claus Grønne.

Claus Grønne er projektets koordinator til hvem alle henvendelser vedrørende KTDK rettes: cgr@ncf.dk

 

Igangværende projekter

1) Johan Thomas Lundbyes dagbøger 1842-1848 (Jesper Svenningsen)

2) Tidsskriftet ’Klingen’ (Hanne Abildgaard og Claus Grønne)

3) Fynboerne (Eva Frellesvig, Fåborg, og Malene Ipsen, Kertemine)

4) Elisabeth Jerichau Baumanns breve (Sine Krogh og Birgitte Fink)

5) Martinus Rørbyes rejsedagbøger (Jesper Svenningsen)

6) Skovgaard-arkivet i Viborg (Louise Kirk)

7) Christine Stampes håndskrevne erindringer om Thorvaldsen (Jonas Bencard)

8) J. F. Willumsens brevarkiv (Anne Lisbeth Lund og Asta Siri Boye Leitao)

9) Kunstforeningens arkiv (Marie Finsten Jensen)

10) Henning Christiansens arkiv (Peter van der Meijden)

 

På nuværende tidspunkt er fem projekter tilgængelige: Johan Thomas Lundbyes dagbøger 1842-1848Skovgaard-arkivet i ViborgFynboerneElisabeth Jerichau Baumanns breve og Martinus Rørbye rejsedagbøger.