”Fynboerne” benyttes som betegnelse for en række kunstnere, der havde deres udgangspunkt og virke på Fyn, særligt i Kerteminde og Faaborg, og som alle havde gået på Zahrtmanns Skole i København i 1880erne. Inderkredsen i gruppen bestod af Peter Hansen, Johannes og Alhed Larsen, Fritz og Anna Syberg og Jens Birkholm. Desuden var Poul S. Christiansen, Nicolaus Lützhøft, Peter Tom Petersen og Kai Nielsen væsentlige i kredsen. Arkitekterne Carl Petersen, Kaare Klint og Knud V. Engelhardt var alle involveret i etablering af den bygning, der kom til at huse kunstneres værker, Faaborg Museum.

På Kerteminde Byhistoriske Arkiv, Faaborg Museum, Faaborg Byhistoriske Arkiv/Øhavsmuseet Faaborg og Det kongelige Bibliotek findes tusindvis af breve fra og til kunstnerne, der sammen med andet materiale, som dagbøger, giver et levende indblik i kunstnernes hverdag og privatliv, deres tid og deres kunstneriske virke. Denne guldgrube af viden bliver løbende udgivet her.