Ansatte

Anne Krøigaard

Sekretariatsleder akr@ncf.dk

Nina Schmidt-Petersen

PA, cand.jur., LL.M. nsp@ncf.dk

Jakob Fibiger Andreasen

Kommunikationschef, cand.mag. jfa@ncf.dk

Claus Grønne

Arkivar, mag.art. cgr@ncf.dk

Harrie Knaap

Vicevært, portner hk@ncf.dk

Randi Gravengaard

Projektkoordinator, cand.mag. (barsel) rg@ncf.dk

Anne Søndergaard

Kommunikationsmedarbejder, cand.mag. ans@ncf.dk

Sarah Fredholm

Projektkoordinator, cand.mag. sf@ncf.dk

Astrid Wang

Studentermedarbejder, stud.cand.mag. aw@ncf.dk

Marie E. Christensen

Studentermedarbejder, cand.mag., stud.cand.sc. mec@ncf.dk