Som det første led i en satsning på kunstvidenskabelig forskning finansierede Ny Carlsbergfondet i 2012-2014 15 ph.d.-stillinger. Heriblandt var cand.mag. Kamma Overgaard Hansens forskningsprojekt om De Unge Vilde, der blev indledt som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Horsens Kunstmuseum på baggrund af museets samling af værker fra 80’er bevægelsen. 
Dette samarbejde afsluttes onsdag d. 24. maj kl. 13-16 på Aarhus Universitet, hvor Kamma Overgaard Hansen forsvarer sin Ph.d.-afhandling med titlen ”Vi har ikke noget at sige, men vi gør det så koncentreret som muligt” – De Unge Vilde i dansk kunst. Forsvaret forgår på dansk og er åben for alle. 

Kunsthistoriens rebelske ironikere
I afhandlingen har Kamma Overgaard Hansen undersøgt De Unge Vildes meritter i hele deres bredde – herunder også deres performances, hvor fra afhandlingens titel er hentet. Afhandlingens præmis er, at De Unge Vildes værker på en gang er udtryk for bevidst strategi og ubevidst visuel afsmitning, og at deres værker derfor også kan bruges til at gøre os klogere på den tid, de er skabt i. 

Kamma Overgaard Hansen argumenterer for, at De Unge Vildes oprør langt henad vejen kan opfattes som et destruktivt opgør med fortidens og samtidens kunstscener. Hermed kan De Unge Vildes særlige tilgang til dét at skabe kunst i første omgang ligne det endelige dødsstød for kunsten. Kamma Overgaard Hansen argumenterer imidlertid for, at der snarere er tale om en ironisk kunstnerposition, der sår tvivl om det eksisterende for at give plads til det nye. En sådan kunstnerposition kender vi til dels fra avantgarden; men hos De Unge Vilde rettes det avantgardistiske oprør på paradoksal vis mod avantgarden selv.